xxa 17 กรกฎาคม 2009 นาฏกรรมแห่งสยาม นาฏกรรมแห่งสยาม

มูลนิธิเกศอัมรินทร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ขอเชิญชมผลงานอันยิ่งใหญ่ของสยามประเทศ “นาฏกรรมแห่งสยาม”

********************************************************************************

มูลนิธิเกศอัมรินทร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ขอเชิญชมผลงานอันยิ่งใหญ่ของสยามประเทศ “นาฏกรรมแห่งสยาม

พบกับ

การแสดงเบิกโรง ตำนานแห่งเพลงสาธุการ

การแสดงโขนชุดใหญ่ เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญสมร

(เริ่มตั้งแต่กำเนิดหนุมาน/ต้องสาป/ถวายพล /ข้ามสมุทร จนถึง ยกรบ)

ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งด้วยศิลปินโขนชั้นนำคับคั่ง นำโดย
ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ / ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์(ศิลปินแห่งชาติ)
วันทนีย์ ม่วงบุญ / ประสาท ทองอร่าม(ครูมืด) ฯลฯ

วันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ รอบ ๑๔.๐๐ น.

ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

บัตรราคา ๒,๐๐๐/๑,๕๐๐/๑,๐๐๐/๘๐๐/๕๐๐ บาท

Poster

Poster

การแสดงเบิกโรง
ตำนานแห่งเพลงสาธุการ

เพลงสาธุการเป็นเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงเพลงหนึ่ง ใช้สำหรับในพิธีการมงคลต่าง ๆ ทั้งเป็นการบรรเลงแบบเอกเทศและสำหรับประกอบการแสดง เป็นเพลงแรกในการบรรเลงเพลงโหมโรง ซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่ศักดิ์สิทธิ์นำความมงคลมาสู่ทั้งผู้ฟัง ผู้บรรเลง ผู้แสดง และสถานที่

เพลงสาธุการตามตำนานกล่าวว่าเป็นเพลงที่เทวดาแต่งให้ไว้แก่มวลมนุษย์ เพื่อเป็นการบูชาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังจะปรากฏเรื่องราวอยู่ในการแสดงเบิกโรง ตำนานมาแห่งเพลงสาธุการ ซึ่งนายเสรี หวังในธรรม (ศิลปินแห่งชาติ) เป็นผู้แต่งขึ้นตามเค้าเรื่องจากหนังสือดนตรีในพระธรรมวินัยของนายธนิต อยู่โพธิ์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวไว้เป็นเรื่องเล่าว่า

เมื่อพระอิศวรทรงเสด็จออกเทวะสภา และไม่เห็นเหล่าเทวดา นางฟ้า มาเฝ้าเหมือนทุกครั้ง ก็ทรงมีความสงสัย จึงตรัสถามเทวดาที่เหลืออยู่ ต่างพากันตอบว่า ผู้ที่หายไปนั้นต่างก็พากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้ายังมนุษยโลกเพื่อฟังธรรมเทศนา พระอิศวรทรงทราบก็ไม่พอพระทัย ทั้งยังสงสัยว่า พระพุทธเจ้าเป็นใคร ถึงมีอำนาจเหนือกว่าพระองค์ สามารถชักจูงเหล่าเทวดานางฟ้าให้ลงไปหาได้ จึงประสงค์จะเสด็จลงไปดูให้ประจักษ์แก่ตา ครั้นลงไปก็เห็นเป็นมหัศจรรย์ ด้วยพระพุทธเจ้าทรงเปล่งรัศมีงดงาม เกือบทำให้พระองค์เข้าไปกราบไหว้ แต่แล้วก็ทรงคิดขึ้นได้ว่า จะทรงมาประลองฤทธิ์ จึงเนรมิตระบำ รำฟ้อน ดนตรี ให้มีเสียงกึกก้อง รบกวนสมาธิของเหล่าเทพเทวา มนุษย์ และสรรพสัตว์ในที่นั้น แต่ก็ไม่เกิดผลอย่างใด ก็ทรงพิโรธหนัก แล้วเข้าไปท้าพระพุทธเจ้าประลองฤทธิ์ โดยตรัสว่าตัวพระองค์นั้นจะกำบังกายหายตัวไปอยู่ตามที่ต่าง ๆ แล้วให้พระพุทธเจ้าชี้บอกให้ทุกคนในที่นั้นเห็นได้ ว่าไปอยู่ ณ ที่ใดบ้าง ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงชี้บอกให้ทุกคนเห็นหมด ไม่ว่าพระอิศวรจะซ่อนในสวรรค์ มนุษยโลก หรือยมโลก ในที่สุดพระอิศวรก็เสด็จกลับมา แต่พอมาถึงพระพุทธเจ้าหายไป แม้พระอิศวรจะทรงเพ่งฌานอย่างไรก็ไม่เห็น ไม่พบ จึงประกาศขอยอมแพ้ และขออัญเชิญพระพุทธเจ้ากลับมาที่เดิม พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่ามิได้หายไปไหนไกล แต่อยู่บนมุ่นมวยผมของพระอิศวร ถ้าจะให้เสด็จลงจากมุ่นมวยผม ก็ขอให้พระอิศวรทรงเนรมิตดนตรีบรรเลงโดยทรงตรัสว่า ดนตรีนั้นเป็นเครื่องทำให้โลกผาสุก พระอิศวรจึงทรงยอมและให้บรรเลงเพลงสาธุการขึ้น

ข้อมูลจาก

http://www.thaiticketmajor.com/performance/khon_of_siam09.php

http://www.culture.go.th/wwwtcc/index.htm

คัดจากจาก : คุณไปตามตะวัน http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php p=26853

Be Sociable, Share!

Tags:

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com