xxa 22 กรกฎาคม 2009 ประกาศผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ประกวดดนตรีไทยระดับประชนครั้งที่ 6 ประกาศผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ประกวดดนตรีไทยระดับประชนครั้งที่ 6

ประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทยระดับประชาชนครั้งที่ 6 จัดโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ram

รายนามผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ 6 ประเภท เดี่ยวขลุ่ย จำนวน 8 ราย
1. เด็กชายพีรพงศ์ มุณีแก้ว
2. นางสาวภัทริน พันธุมิตร
3. นางสาวอุษา รัตนเจริญ
4. นายจรัญ กาญจนประดิษฐ์
5. นายทวีทรัพย์ เมืองมีทรัพย์
6. นายทวีศักดิ์ พวงพิกุล
7. นายปิติกุล ประยูรธรรม
8. นายวัชรพงศ์ กาญจนวรุตม์
หมายเหตุ รายนามผู้เข้ารอบ มิได้เรียงตามคะแนน

รายนามผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ 6 ประเภท เดี่ยวขิม จำนวน 10 ราย
1. นายกฤษณ แสนเจียม
2. เด็กหญิงกมลชนก ระดมกิจ
3. เด็กหญิงพรไพลิน วาณิชถิระดิฐ
4. เด็กหญิงภาวินี วุฒิยาสกุล
5. นางสาววริธร แวววรวิทย์
6. นางสาววรรณกาญจน์ บุญยก
7. นางสาวมณีกา บรรยายกิจ
8. เด็กหญิงเตจิรา วานิชขจร
9. เด็กชายพีรวัส ฤกษ์ทวี
10. เด็กหญิงรมณีย์ เรือนช้าง
หมายเหตุ รายนามผู้เข้ารอบ มิได้เรียงตามคะแนน

ที่มา : http://www.ru.ac.th/culture/NewviewPic.asp id_head=373

Be Sociable, Share!

Tags: ,

มี 4 ความคิดเห็น ต่อ “ประกาศผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ประกวดดนตรีไทยระดับประชนครั้งที่ 6”

  1. patchara พูดว่า:

    ยินดีกับผู้เข้ารอบทุกคน

  2. Matsakorn พูดว่า:

    ยินดีด้วยนะครับ

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com