xxa 21 กรกฎาคม 2009 ภาพงานสวดพระอภิธรรมศพครูธีระ ภู่มณี ภาพงานสวดพระอภิธรรมศพครูธีระ ภู่มณี

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2552 งานสวดพระอภิธรรมศพครูธีระ ภู่มณี ณ วัดตรีทศเทพ

Be Sociable, Share!

Tags: ,

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com