xxa 15 กรกฎาคม 2009 โครงการการเรียนรู้ก่อนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในอาชีพครูสอนดนตรีไทย โครงการการเรียนรู้ก่อนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในอาชีพครูสอนดนตรีไทย

มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการเรียนรู้ก่อนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในอาชีพครูสอนดนตรีไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้ที่ต้องการศึกษาในด้านครูสอนดนตรีไทย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 กรกฎาคม 2552

***********************************

โครงการการเรียนรู้ก่อนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในอาชีพครูสอนดนตรีไทย
เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินีนาถ ครบ 77 พรรษา

ระหว่างวันที่ 8 15 สิงหาคม 2552
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ. ชลบุรี ,จันทบุรี และสถาบันการศึกษาในจังหวัดตราด

***********************************

ใน การจัดโครงการการเรียนรู้ก่อนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในอาชีพครูสอนดนตรี ไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินีนาถ ครบ 77 พรรษา ด้วยเห็นว่าเป็นการส่งเสริมผู้ต้องการศึกษาทางด้านครูสอนดนตรีไทย ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งในปัจจุบันสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ยังขาดครูสอนดนตรีไทยอย่างมาก เพื่อเป็นข้อตกลงในการดำเนินการจัดทำโครงการครั้งนี้ จึงกำหนดรายละเอียด ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น และต้องการศึกษาต่อในด้านครูสอนดนตรีไทย
2. การรับสมัคร ต้องเขียนรายละเอียดในแบบฟอร์มที่กำหนดให้เท่านั้น โหลดแบบฟอร์มการสมัคร ได้ที่ www.buu.ac.th มหาวิทยาลัยบูรพา
3. วัน เวลา การสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552
4. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 6 สิงหาคม 2552 ประกาศผลทางเว็บไซด์ www.buu.ac.th มหาวิทยาลัยบูรพา
5. การ รายงานตัวเข้าร่วมโครงการ วันที่ 8 สิงหาคม 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องดนตรีไทย ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6. การเตรียมตัว ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟันและชุดนักเรียน จำนวน 1 ชุด เป็นต้น
7. การรับเกียรติบัตร นักเรียนจะต้องเข้าร่วมโครงการฯให้ถึง 80% ถึงจะได้รับเกียรติบัตร
8. สอบถามรายละเอียด ติดต่อคุณภัทรพร ก้อนทอง 083-244-7605 หรือ 038-102222 ต่อ 2066

mu2

Download รายละเอียด
กำหนดการโครงการวัฒนธรรมสัญจรโรงเรียนในชนบท
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

ที่มา : http://news.buu.ac.th/index.php option=com_content&view=article&id=116:2009-07-03-07-56-24&catid=36:2009-06-23-02-45-59&Itemid=55

Be Sociable, Share!

มี 2 ความคิดเห็น ต่อ “โครงการการเรียนรู้ก่อนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในอาชีพครูสอนดนตรีไทย”

  1. EntropX พูดว่า:

    เป็นโครงการที่ดีครับน่าสนใจมากๆ

  2. nawarat พูดว่า:

    อยากเข้าร่วมด้วยคับ แต่น่าจะอายุเกิน อยากเสนอให้จัด staff ที่รับสมัครจากสถาบันอื่นๆด้วยคับ จะเวิอ์คมาก

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com