xxa 9 กรกฎาคม 2009 การประกวดดนตรีไทยแห่งชาติครั้งที่ ๓ การประกวดดนตรีไทยแห่งชาติครั้งที่ ๓

มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ ร่วมกับ บ้านดนตรีไทยศรีผ่อง จัดการประกวดดนตรีไทยแห่งชาติครั้งที่ ๓ เป็นการประกวดระดับประชาชน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย และประเภทบรรเลงเดี่ยว

ภาพงานแถลงข่าว

ภาพงานแถลงข่าว

มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ ร่วมกับ บ้านดนตรีไทยศรีผ่อง จัดการประกวดดนตรีไทยแห่งชาติครั้งที่ ๓ ซึ่งเป็นการประกวดระดับประชาชน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่

๑. ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย บรรเลงเพลงนกเขาขะแมร์ เถา

๒. ประเภทบรรเลงเดี่ยว บรรเลงเพลงแขกมอญ ๓ ชั้น ประกอบด้วย ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ และฆ้องวงเล็ก

รอบคัดเลือกให้ผู้เข้าประกวดบันทึกการบรรเลงทั้งภาพและเสียง ส่งไปยังบ้านศรีผ่อง ภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๒

Download ใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.abhakara.org/images/stories/tcmcontest3/apply-tcm3.pdf

ที่มา : http://www.abhakara.org/

Be Sociable, Share!

Tags: , ,

มี 1 ความคิดเห็น ต่อ “การประกวดดนตรีไทยแห่งชาติครั้งที่ ๓”

  1. กชกร พูดว่า:

    รายการนี้น่าสนใจดีครับ

    ขอบคุณสำหรับข่าวสาร

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com