xxa 11 สิงหาคม 2009 งานไหว้ครูเพื่อแสดงความรำลึกถึง ครูสมภพ-ครูประชิต ขำประเสริฐ งานไหว้ครูเพื่อแสดงความรำลึกถึง ครูสมภพ-ครูประชิต ขำประเสริฐ

คณะลูกศิษย์ของ ครูสมภพ-ครูประชิต ขำประเสริฐ ได้ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครูขึ้น ณ ชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2552

kaset

กำหนดการพิธีไหว้ครูดนตรีไทย
เพื่อแสดงความรำลึกถึง ครูสมภพ-ครูประชิต ขำประเสริฐ

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2552
– 15.00 น. โหมโรงเย็น โดยวงปี่พาทย์ ร.ร.มัธยมสังคีตวิทยา (โดยความควบคุมของ อ.ปิติ ขาวปลื้ม)
– 17.00 น. พิธีสวดมนต์เย็น
– 18.00 น. การบรรเลงถวายมือ โดยมีวงเข้าร่วมบรรเลงดังนี้
วง ร.ร. มัธยมสังคีต
วง มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
วง ศิลปแสงทอง
วง ชมรมดนตรีไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วง ร.วัชรศิลป์
วง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552
– 06.00 โหมโรงเช้า
– 07.00 พีธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์
– 09.00 พิธีไหว้ครู โดย รศ.วิเชียร อ่อนละมูล เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการอ่านโองการไหว้ครู

ที่มา : http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php t=3939

Be Sociable, Share!

Tags: ,

มี 2 ความคิดเห็น ต่อ “งานไหว้ครูเพื่อแสดงความรำลึกถึง ครูสมภพ-ครูประชิต ขำประเสริฐ”

  1. ตรี พูดว่า:

    งานนี้ได้ยินข่าวว่าหลานครูสมภพที่ชื่อปกป้อง ตีเดี่ยวพญาโศก ทำได้ดีสมเป็นเชื้อสายเชียวนะ

  2. Mithun พูดว่า:

    Superb intiomaforn here, ol’e chap; keep burning the midnight oil.

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com