xxa 7 สิงหาคม 2009 งานมหกรรมวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ งานมหกรรมวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๗ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ กระทรวงวัฒนธรรมจึงกำหนดจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๘ ๑๒ สิงหาคม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และสยามนิรมิต

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายธีระ สลักเพชร กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า “กระทรวง วัฒนธรรมได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต บ.ยูนิลีเวอร์ จำกัด บ.ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ สยามนิรมิต ในการเผยแพร่ความเป็นเลิศของศิลปวัฒนธรรมไทยและเสริมสร้างสถานะบทบาทของ ประเทศไทย เพื่อให้เห้นถึงศักยภาพทางด้านศิลปวัฒนธรรมของไทยในทุกด้าน ทั้งการนำทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทาวัฒนธรรม และการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศไทยให้กว้างขวางขึ้นในเวทีโลก ตลอดจนการเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ทางวัฒนธรรมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น”

ด้านนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กิจกรรมต่างๆ จัดขึ้นตามคำสำคัญที่ว่า “เฉลิมพระเกียรติ” และ “มหกรรมวัฒนธรรม” อีกทั้งเป็นงานที่ตรงกับวันแม่แห่งชาติ จึงได้เลือกสรรในสิ่งที่ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งพิเศษ โดดเด่น ในหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย

กิจกรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

๑. การจัดนิทรรศการ ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชทนิทรรศการหนึ่งในแผ่นดิน ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ แสดงพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระยางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และนิทรรศการโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ เป็นการ จัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุชิ้นสำคัญของชาติ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึ่งบางชิ้นไม่เคยนำมาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมอย่างใกล้ชิดมาก่อน และการแสดงเครื่องทองจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ วัดมหาธาตุสมัยอยุธยา งานจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใหม่ รวมทั้งงานศิลปต่างๆ ของช่างสิบหมู่ ซึ่งกแสดงถึงการอนุรักษ์สืบทอดองค์ความรู้ของแท้ดั้งเดิม และการแสดงนิทรรศการศิลปาชีพ ที่จะจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมและผ้าไทย จากศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

๒.การแสดง ประกอบ ด้วย การแสดงทางวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งของไทยและต่างประเทศ ได้แก่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของไทย เช่น ลูทุ่งยอดนิยม ลิเกชื่อดัง ไชยา มิตรชัย การแสดงพื้นบ้าน ๔ ภาค การแสดงหุ่นไทยประเภทต่างๆ และยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ จากศิลปินชั้นเยี่ยม ๑๐ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ลาว ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา และสวีเดน

๓. วิถีชีวิตไทย ผู้ เข้าร่วมงานจะได้รับชมขบวนแห่ทางวัฒนธรรม ๔ ภาค การสาธิตและจำหน่ายหัตถกรรมไทย การแสดงพิพิธภัณฑ์ของจิ๋ว พิพิธภัณฑ์เรือ การทำบาตร การสานใบลาน อาหารไทยจากทุกภูมิภาค สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าธงฟ้า

๔. การแสดงอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม มี การจัดฉายภาพยนตร์ ๔ มิติ เรื่อง “วัฒนธรรมไทยมรดกแห่งความภูมิใจ” การแสดงภายนตร์ ๓ มิติ พร้อมการแสดงสด แสง สี เสียงตระการตา โดยเล่าเรื่องการสร้างชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน ภาพยนตร์ไทย ภาพยนตร์เกาหลี ภาพยนตร์จีน โดยจัดฉายวันละ ๑๒ รอบ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ นาฬิกา และมีการจัดตลาดนัดศิลปะ ซึ่งมีผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ร่วมสมัย กว่า ๔๐ คน

กิจกรรม ณ โรงละครสยามนิรมิต มี การจัดแสดงย้อนรอยประวัติศาสตร์ ท่องไปในสามภพ นรก หิมพานต์ สวรรค์ การแสดงและจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านทั่วประเทศ หมู่บ้านไทยสี่ภาค และนิทรรศการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ จัดรอบพิเศษสำหรับแม่กับลูกเข้าชมการแสดงฟรี

และในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ ขอเชิญประชาชนชาวไทยร่วมใจเป็นหนึ่ง จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ในงานมหกรรมวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ในระหว่างวันที่ ๘ ๑๒ สิงหาคม ศกนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๕๑ ๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๕๓

ที่มา : http://www.culture.go.th/www/th/news_detail.php id=406

เสาร์ 8 ส.ค. 52
– 10.00 – 11.00 น. การแสดงสำหรับเด็ก : หุ่นเจ้าขุนทอง / การแสดงระบำม้า / การแสดงต่างประเทศ
– 10.00 – 13.00 น. การแสดงนักเรียน การแสดงดนตรีสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน
– 10.00 – 21.00 น. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ/ นิทรรศการหนึ่งในแผ่นดินแสดงพระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงทำนุบำรุงมรดกอันล้ำค่าของชาติไทย
– 16.00 – 20.00 น. ภาพยนตร์ 4 มิติ ทุกๆ ต้นชั่วโมง ภาพยนตร์ไทย / ภาพยนตร์เกาหลี / ภาพยนตร์จีน
– 17.00 – 19.30 น. การแสดงหุ่นช่างฟ้อน / การแสดงกลองยาว / การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
– 19.30 – 21.30 น. การแสดงเทวะอัปสรา / การแสดงไก่แก้ว-สร้อยแสง / การแสดง long legs stick / การแสดงดนตรีจุ๋ย จุ๋ยส์

อาทิตย์ 9 ส.ค. 52
– 10.00 12.00 น การแสดงหุ่นเจ้าขุนทอง / การแสดงหุ่นสายเสมา / การแสดงนานาชาติ
– 10.00 13.00 น. นาฏศิลป์ นร. กทม. (รร.วิชูทิศ) นาฏศิลป์ นร. กทม. (รร.วิชากร) การแสดงดนตรีสมาคม
ศิลปะเพื่อเยาวชน โดยวงดุริยางค์เยาวชนไทย/ การขับร้องประสานเสียง โดยคณะประสานเสียงเยาวชนไทย
– 10.00 20.00 น. ภาพยนตร์ 4 มิติ 4D ทุกๆ ต้นชั่วโมง ภาพยนตร์ไทย / ภาพยนตร์เกาหลี / ภาพยนตร์จีน
– 10.00 21.00 น. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ/นิทรรศการหนึ่งในแผ่นดินแสดงพระราชกรณียกิจใน
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงทำนุบำรุงมรดกอันล้ำค่าของชาติไทย
– 13.00 16.00 น. การแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ สืบสานไทยรักสามัคคี (รร.อุดมศึกษา)
– 17.00 19.30 น. การแสดง The Table /การแสดงเดี่ยว / การแสดงดนตรีร่วมสมัย
– 17.00 – 19.30 น ละอ่อนน้อยเจียงใหม่ สุดยอดความสามารถของเยาวชนรุ่นจิ๋วจากดันดารา รายการตีสิบ
การแสดง มายากล / การแสดงหุ่นช่างฟ้อน / การแสดงวงแคนลำโขง / การแสดงนานาชาติ
-19.30 -21.30 น. การแสดง The Table / การแสดงเดี่ยวกลุ่มแปดคูณแปด
และ ดนตรีสดโดย Demo crazy Studi / การแสดงดนตรีร่วมสมัยโดยวงกอไผ่

จันทร์ 10 ส.ค. 52
– 10.00 12.00 น การแสดงสำหรับเด็ก : หุ่นเจ้าขุนทอง / การแสดงหุ่นสายเสมา / การแสดงต่างประเทศ
– 10.00 13.00 น นาฏศิลป์นักเรียน กทม (.รร.สามเสนนอก) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
– 10.00 20.00 น ภาพยนตร์ 4 มิติ ทุกๆ ต้นชั่วโมง ภาพยนตร์ไทย / ภาพยนตร์เกาหลี / ภาพยนตร์จีน
– 10.00 21.00 น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ/ นิทรรศการหนึ่งในแผ่นดินแสดงพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงทำนุบำรุงมรดกอันล้ำค่าของชาติไทย
– 17.00 19.30 น การแสดงละอ่อนน้อยเจียงใหม่ สุดยอดความสามารถของเยาวชนรุ่นจิ๋ว
การแสดงดนตรีไทยเด็ก / การแสดงมโนรามหาวชิราวุธ / การแสดงลำตัด
– 19.30 21.30 น การแสดงเทวะอัปสรา / การแสดง ละครเร่ Black Comedy / การแสดง long leg Stick /การแสดงดนตรีขุนอิน
– 20.30 21.00 น การแสดงเฉลิมพระเกียรติ

อังคาร 11 ส.ค. 52
– 10.00 12.00 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
– 10.00 12.00 น. การแสดงหุ่นเจ้าขุนทอง / การแสดงหุ่นโจหลุยส์ / การแสดงนานาชาติ
– 10.00 13.00 น. นาฏศิลป์นักเรียน กทม (รร.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
– 10.00 20.00 น. ภาพยนตร์ 4 มิติ ทุกๆ ต้นชั่วโมง ภาพยนตร์ไทย / ภาพยนตร์เกาหลี / ภาพยนตร์จีน –
10.00 21.00 น. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ/ นิทรรศการหนึ่งในแผ่นดินแสดงพระราชกรณียกิจในสมเด็จ พระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงทำนุบำรุงมรดกอันล้ำค่าของชาติไทย
– 14.00 16.00 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
– 17.00 19.30 น. การแสดงละอ่อนน้อยเจียงใหม่ / โขนเด็กพิเศษ / ระบำม้า / การแสดงสะล้อซอซึง / การแสดงลิเก ฮูลู
-19.00-21.00 น. การแสดงลิเก ไชยา มิตรไชย
– 19.30 21.30 น. การแสดง Mother s tongue & baby talk / ละครใบ้แสนสนุก / การแสดงละครใบ้และ มายากล / การแสดงดนตรีฟองน้ำ

พุธ 12 ส.ค. 52
– 10.00 12.00 น.ภาพยนตร์ 4 มิติ ทุกๆ ต้นชั่วโมง ภาพยนตร์ไทย / ภาพยนตร์เกาหลี / ภาพยนตร์จีน
– 10.00 12.00 น.การแสดงสำหรับเด็ก : หุ่นเจ้าขุนทอง / การแสดงหุ่นโจหลุยส์ / การแสดงต่างประเทศ
– 10.00 21.00 น. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ/ นิทรรศการหนึ่งในแผ่นดินแสดงพระราชกรณียกิจในสมเด็จ พระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงทำนุบำรุงมรดกอันล้ำค่าของชาติไทย
– 10.00-13.00น. ดนตรีไทย สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ / ดนตรีสากล
– 14.00 19.00 น.การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 5 ประเทศ
– 17.00-19.30 น. การแสดงละอ่อนน้อยเจียงใหม่ โขนเด็กพิเศษ การแสดงรำ 2 ชุด การแสดงวงกันตรึม ละครชาตรีแก้วหน้าม้า
-17.00-19.00 น. การแสดงระบำวานรพงศ์และการแสดงโขน พระรามข้ามสมุทร การแสดงนานาชาติ Final
– 19.00 22.00 น.การแสดงเพลงลูกทุ่งยอดนิยม ร่วมจุดเทียนถวายพระพรฯ (19.00 น.)
– 19.30 21.30 น การแสดง River of Life การแสดง Dance Contem การแสดงดนตรีมากกว่า Band

ดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.culture.go.th/wwwtcc/index.htm
Link ที่เกี่ยวข้อง : คุณอัญชลี http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php t=3976

Be Sociable, Share!

Tags: ,

มี 1 ความคิดเห็น ต่อ “งานมหกรรมวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”

  1. erlking พูดว่า:

    ว้าวววว ดูฟรีอีกด้วยยย ต้องไปซะแล้ว

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com