xxa 14 สิงหาคม 2009 ประกวดดนตรีไทย อโศกสังคีต ครั้งที่ 2 ประกวดดนตรีไทย อโศกสังคีต ครั้งที่ 2

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จะจัดให้มีการประกวดบรรเลงดนตรีไทย อโศกสังคีต ครั้งที่ 2 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2552

sg

ระเบียบการประกวด

1. เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกวด
-เครื่องดีด ได้แก่ จะเข้
-เครื่องสี ได้แก่ ซออู้ และ ซอด้วง
-เครื่องตี ได้แก่ ระนาดเอก และ ขิม (7 หย่อง)
-เครื่องเป่า ได้แก่ ขลุ่ยเพียงออ

2. ระดับชั้นเรียนที่จัดประกวด ตั้งแต่ ป.4 ม.3

3. รายละเอียดในการประกวด
– วันเวลาในการประกวด วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2552 เวลา 08.00 16.00 น.
– ผู้สมัครเข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นเรียนหรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2552 ในระดับที่กำหนดตามข้อ 2
– แต่ละโรงเรียนสามารถเลือกสมัครเข้าประกวดได้เครื่องดนตรีละไม่เกิน 2 คน และผู้สมัคร 1 คน บรรเลงได้เพียง 1 เครื่องดนตรีเท่านั้น
– เครื่องดนตรีใดที่มีผู้สมัครประกวดไม่ถึง 5 คน อาจงดประกวดเครื่องดนตรีนั้น

4. การประกวด
– เขียนข้อความลงในใบสมัครและใบรับรองของสถานศึกษาให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขาวดำหรือรูปสี เป็นรูปที่แต่งเครื่องแบบนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
– ส่งใบสมัคร โดยเขียนไว้ที่มุมซองว่า ประกวดดนตรีไทย อโศกสังคีต จ่าหน้าถึง มาสเตอร์บรรหาร ปาโล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 565 ถ.สามเสน ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือ โทรสาร. 02-243-2150 หรือ นำส่งด้วยตนเองก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2552
– ผู้ประกวดใช้เครื่องดนตรี เครื่องกลาง ที่คณะกรรมการจัดประกวดฯ เตรียมไว้ให้ (ยกเว้น ขลุ่ยเพียงออ ไม้ตีขิม ไม้ดีดจะเข้ และไม้ตีระนาดเอกซึ่งต้องเป็นไม้นวม ให้ผู้ประกวดจัดเตรียมมาเอง)
– ในการประกวดจะต้องบรรเลงร่วมกับโทน รำมะนาและฉิ่ง ผู้ประกวดมีสิทธิ์นำผู้บรรเลงโทน รำมะนาและฉิ่งมาร่วมบรรเลงได้ หากไม่ได้นำมาคณะกรรมการจัดประกวดฯ จะจัดหาให้
– ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ มาสเตอร์บรรหาร ปาโล โทร.02-243-0065 ต่อ 2107 หรือ 081-489-8978

5. สถานที่ประกวด หอประชุมเดอ มงฟอร์ต

6. เครื่องดนตรีและเพลงที่ประกวด
ซอด้วง สาวคำ 2 ชั้น
ซออู้ สมิงทอง 2 ชั้น
ขลุ่ยเพียงออ ตะนาวมอญ 2 ชั้น
ขิมสาย (7 หย่อง) พม่ากำชับ 2 ชั้น
จะเข้ จระเข้ขวางคลอง 2 ชั้น
ระนาดเอก เวสสุกรรม 2 ชั้น

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกของผู้เข้าประกวด คณะกรรมการจัดการประกวดฯ ได้จัดทำโน้ตเพลง ที่จะใช้ในการประกวดแนบมาพร้อมกับระเบียบการประกวดฯ ฉบับนี้ และโน้ตเพลงดังกล่าวเป็นโน้ตตัวอักษรที่นิยมใช้กันในวงการดนตรีไทยทั่วไป ผู้ประกวดมีสิทธิ์ตกแต่งแนวทางในการบรรเลงได้ ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องอยู่ในบันไดเสียงตามโน้ตที่กำหนดไว้

7. รางวัล
ผู้เข้าร่วมการประกวดและครูผู้ฝึกสอนจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน และผู้ที่ได้รับคะแนนชนะเลิศในลำดับที่ 1, 2 และ 3 ในแต่ละเครื่องดนตรีจะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
รางวัลที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 1,500 บาท
รางวัลที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท
รางวัลที่ 3 ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท

8. กำหนดการประกวด วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2552
08.00 น. ลงทะเบียน / นัดหมาย
08.30 น. พิธีเปิด
09.00 น. เริ่มการประกวดภาคเช้า
(จะเข้ / ระนาดเอก / ซอด้วง)
12.00 น. พักกลางวัน
13.00 น. เริ่มการประกวดภาคบ่าย
(ซออู้ / ขิม / ขลุ่ยเพียงออ)
16.00 น. ประกาศผล / แจกรางวัล

สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มาสเตอร์บรรหาร ปาโล 081-489-8978 หรือ banhanp@hotmail.com

ที่มา : http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php p=27760

Be Sociable, Share!

Tags: , ,

มี 5 ความคิดเห็น ต่อ “ประกวดดนตรีไทย อโศกสังคีต ครั้งที่ 2”

 1. nawarat พูดว่า:

  ใครมีลูกศิษย์ ก็น่าส่งนะครับ

 2. ผมเข้าประกวด อาจารณ์สุวัฒน์ที่ศูนย์วัฒนธรรมส่งเข้าประกวด
  ขลุ่ยเพียงออ รางวัลได้กี่บาทคับ ประมาณ

  • xxa พูดว่า:

   ตามข่าวดูข้อ 7 เลยครับ
   รางวัลที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 1,500 บาท
   รางวัลที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท
   รางวัลที่ 3 ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท

 3. แม่น้องนิศานาถ พูดว่า:

  ขอขอบคุณโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ท่านผู้บริหารทุกท่าน มาสเตอร์บรรหาร ปาโล ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถ
  ทางด้านดนตรีไทย น้องนิศานาถเรียนที่โรงเรียนวัดกระจับพินิจ ได้มีโอกาสแข่งขันขิมเป็นครั้งแรก ในเวทีนี้และก็ได้รับความ
  กรุณาจากท่านคณะกรรมการตัดสินให้น้องชนะประกวดได้ที่ 1 ทำให้น้องดีใจมากค่ะ และเป็นกำลังใจให้น้องที่จะฝึกซ้อมเพื่อ
  เข้าแข่งขันในโอกาสต่อไปค่ะ

 4. ผมคนเข้าประกวดที่มได้รางวัลมาสมใจ

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com