xxa 11 สิงหาคม 2009 งานรำลึก 100 ปีครูเลื่อน สุนทรวาทินและพิธีไหว้ครูดนตรีไทย งานรำลึก 100 ปีครูเลื่อน สุนทรวาทินและพิธีไหว้ครูดนตรีไทย

งานรำลึก 100 ปีครูเลื่อน สุนทรวาทินและพิธีไหว้ครูดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครูเลื่อน สุนทรวาทิน ในงานฉลอง 96 ปีครูเลื่อน และไหว้ครูดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯ 2548

ครูเลื่อน สุนทรวาทิน ในงานฉลอง 96 ปีครูเลื่อน และไหว้ครูดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯ 2548


งานรำลึก 100 ปีครูเลื่อน สุนทรวาทินและพิธีไหว้ครูดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กำหนดการ

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2552
16.30 สวดมนต์เย็น
17.30 รับประทานอาหารเย็น
18.30 เสวนาประกอบการแสดงเรื่อง 100ปี ครูเลื่อน สุนทรวาทิน
19.30-23.00 บรรเลงถวายมือ โดย
วงศิษย์ปัจจุบัน โหมโรงบ้านสมเด็จวงศิษย์เก่า
วงโรงเรียนมัธยม
เดี่ยวจะเข้ และเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ โดยท่านอาจารย์พิเศษ อ.ธิติ ทัศนกุลวงศ์ และ ร.ต.ดร.สุรินทร์ สงทอง
ปิดท้ายด้วยวง รวมใจสหายศิลปินบทเพลง พระอาทิตย์ชิงดวง ทางครูเลื่อน สุนทรวาทิน

วันพฤหัสบดี 20 สิงหาคม 2552
07.00 ถวายภัตตาหารเช้า
09.00 พิธีไหว้ครูดนตรีไทย โดย อ.พินิจ ฉายสุวรรร ศิลปินเเห่งชาติ
12.00 รับประทานอาหารร่วมกัน
13.00-16.00 บรรเลงถวายมือโดยวงต่างๆ
16.00 เสร็จพิธีไหว้ครู

อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมหาประยูรวงศ์ (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ที่มา : http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php t=3988

Be Sociable, Share!

Tags: ,

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com