TLE 13 ตุลาคม 2009 จากประสบการณ์ครูดนตรี หนังสือดีที่คนดนตรีควรอ่าน จากประสบการณ์ครูดนตรี หนังสือดีที่คนดนตรีควรอ่าน

การจะดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จสูงสุดของแต่ละคนที่ตั้งไว้ แท้จริงแล้วไม่ต้องคิดให้สลับซับซ้อนหรือใช้ชีวิตให้ยุ่งยากมากเรื่องอะไร เพียงแค่วางแผนอย่างรอบคอบ คิดให้เป็นขั้นตอน และให้ความสำคัญกับทุกย่างก้าวของจังหวะชีวิต เพียงแค่นี้ก็น่าจะไปสู่ฝั่งฝันที่แต่ละคนตั้งใจไว้ เหมือนกับการดำเนินชีวิตของ อาจารย์ณัชชา โสคติยานุรักษ์ ที่ถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินชีวิต ตั้งแต่วัยเรียนจนกระทั่งถึงวัยทำงาน ตัวอย่างการทำงานที่ส่งผลให้ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างสูง และอีกหลายแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีอย่างน่าสนใจ เขียนเล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านหนังสือ จากประสบการณ์ครูดนตรี

1

ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา โสคติยานุรักษ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียนหนังสือจากประสบการณ์ครูดนตรี มีความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย (ซอสามสาย) และเครื่องดนตรีสากล (เปียโน) เป็นอย่างดี เป็นครูสอนดนตรีสากลมาเป็นเวลากว่า ๒๐ ปี เป็นหนึ่งในภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตสถาน เป็นศาสตราจารย์ทางดนตรีที่มีอยู่จำนวนไม่มากในเมืองไทย และที่สำคัญคือ เขียนตำราด้านทฤษฎีดนตรีในระดับอุดมศึกษาหลายเล่ม อาทิ หนังสือพื้นฐานทฤษฎีดนตรี หนังสือดนตรีคลาสสิก หนังสือการเขียนเสียงประสานสี่แนว เป็นต้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

หนังสือจากประสบการณ์ครูดนตรี ปกหนังสือใช้สีขาวเป็นพื้นหลังทั้งเล่ม มีภาพเขียนสีน้ำรูปดอกบัวสีชมพูดูสดใสของศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อยู่ตรงกลางปก ซึ่งมองดูแล้วสะอาดตาและเป็นจุดสนใจทีเดียวเมื่อหนังสือเล่มนี้วางอยู่บนชั้นหรือแผงขายหนังสือ ทั้งยังแสดงถึงรสนิยมของผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้เป็นอย่างดี ดั่งคำที่ว่า เรียบง่ายแต่ดูดี

เรื่องการออกแบบรูปลักษณ์และการให้สีปกหนังสือถือว่ามีความสำคัญไม่แพ้ตัวเนื้อหาด้านใน เพราะถ้าเนื้อหาในหนังสือดี แต่การออกแบบปกไม่เป็นที่ดึงดูดความสนใจต่อผู้อ่าน อาจจะทำให้ยอดจำหน่ายๆ ได้น้อยลง หรือจำหน่ายได้ไม่มากเท่าที่ควรก็เป็นได้

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ แบ่งออกเป็น ๑๐ บท คือ ๑. การศึกษาของครูดนตรี ๒. การทำงานของครูดนตรี ๓. การสอนของครูดนตรี ๔. การสร้างผลงานของครูดนตรี ๕. ตำแหน่งทางวิชาการของครูดนตรี ๖. งานบริการของครูดนตรี ๗. ข้อเขียนจากครูดนตรี ๘. การเลี้ยงลูกแบบด้นสดของครูดนตรี ๙. สุขภาพของครูดนตรี ๑๐. ผู้ล่วงลับของครูดนตรี และบทส่งท้ายจากใจครูดนตรี

เนื้อหาทั้งหมดนำเสนอข้อคิด ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติที่ดีในการทำงาน และการเรียนการสอนเกี่ยวกับดนตรี ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นแนวทางต่อคนในแวดวงดนตรีทั้งหลาย ผู้อ่านทั่วไปก็สามารถอ่านได้เช่นกัน เพราะถึงแม้ว่าเรื่องราวส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับดนตรี แต่ก็ไม่มีเรื่องทฤษฎีดนตรีและโน้ตดนตรีปรากฏอยู่ในเล่ม ซึ่งจะเป็นอุปสรรค์ต่อผู้อ่านที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดนตรี

หนังสือจากประสบการณ์ครูดนตรีเล่มนี้ อาจารย์ณัชชาใช้วิธีการเขียนที่แตกต่างออกไปจากหนังสือทฤษฎีและตำราการเรียนเล่มต่างๆ ที่เคยเขียนและตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ น้ำเสียงที่ออกมาจากงานเขียนชิ้นนี้ นุ่มนวลและเรียบร้อย สมที่ผู้เขียนเกิดและเติบโตอยู่ในครอบครัวข้าราชการเก่า ภาษาที่ใช้สื่อสารสละสลวยเข้าใจง่าย ร้อยเรียงเรื่องราวต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน เขียนอย่างตรงไปตรงมา และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ทำให้เรื่องราวที่นำเสนอมีหลายรสชาติ หลากอารมณ์ ไม่จืดชืด

ส่วนความเรียบร้อยของรายละเอียดในการทำหนังสือ ไม่ว่าจะเป็นระยะห่างของช่องไฟ การเว้นวรรค และความถูกต้องของการพิสูจน์อักษร อาจารย์ณัชชายังคงรักษา มาตรฐานการทำงาน ที่แสดงถึงความรอบคอบและความพิถีพิถันในทุกๆ ขั้นตอนของการทำงาน ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการทำงานให้แก่ผู้อ่านทุกท่าน

2

เนื้อหาด้านในสอดแทรกประโยคเด่นๆ ที่อ่านแล้วชวนให้เก็บเอาไปคิดตามอยู่ตลอดทั้งเล่ม บางครั้งเป็นเรื่องที่เราๆ ท่านๆ อาจมองข้ามไป หรือไม่ได้ให้ความสนใจเท่าใดนัก เช่น ศาสตราจารย์ณัชชาเขียนไว้ในเรื่องที่ ๗ สอนทฤษฎีดนตรีให้สนุก ว่า

นิสิตถนัดรอฟังอาจารย์มากกว่า นิสิตพร้อมฟังในสิ่งที่อาจารย์พูด จดในสิ่งที่อาจารย์พูด เชื่อในสิ่งที่อาจารย์พูด ท่องจำในสิ่งที่อาจารย์พูด และเขียนตอบข้อสอบในสิ่งที่อาจารย์พูด

ประโยคนี้ดูเหมือนว่านิสิตและนักศึกษาในปัจจุบันเกือบทั้งประเทศที่ปฏิบัติอย่างนี้ เป็นเรื่องที่ครูอาจารย์ต้องคิดและทบทวนเกี่ยวกับการปรับวิธีการเรียนการสอนในปัจจุบันให้ทันยุคทันสมัย เป็นต้น

บางเรื่องแทรกประโยคที่มีมุขตลก หรือเล่าเรื่องความเป็นตัวฉันแบบอาจารย์ณัชชา จนบางครั้งอ่านๆ ไปก็นึกขำ ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านอ่านแล้วไม่เครียดจนเกินไป และยังมีภาพศิลปะของน้องเกศ หรือ ด.ญ.ณัชยา โสคติยานุรักษ์ (ลูกสาวอาจารย์ณัชชา โสคติยานุรักษ์) คั่นไว้ทุกๆ บทเป็นการพักสายตาอีกด้วย

การบริโภคสิ่งต่างๆ เข้าสู่ร่างก่ายของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร การฟังดนตรี การชมภาพศิลปะ หรือการอ่านหนังสือ ฯลฯ หากเป็นสิ่งที่ได้รับการเลือกสรรและมีคุณภาพที่ดี ย่อมเป็นผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทั้งร่างกาย สมอง ความคิด ทัศนคติ ฯลฯ เช่นเดียวกัน หนังสือ ประสบการณ์ครูดนตรี เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้อ่านและคนดนตรีทุกๆ ท่าน

และเมื่อเทียบจำนวนราคาที่แสดงไว้บนปกหลังกับคุณค่าที่จะได้รับ ราคาย่อมไม่แพงเกินไปกับการแลกสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้

ติดต่อสั่งซื้อหนังสือจากประสบการณ์ครูดนตรี ได้ที่
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร ๐ ๒๒๕๕ ๔๔๓๓ http://www.chulabook.com
ร้านค้า หนังสือนำเข้าชั้นเรียน ติดต่อแผนกขายส่ง สยามสแควร์ ชั้น ๑๔ โทร ๐ ๒๒๑๘ ๙๘๘๙ ๙๐ โทรสาร ๐ ๒๒๕๔ ๙๔๙๕

Be Sociable, Share!

Tags:

มี 13 ความคิดเห็น ต่อ “จากประสบการณ์ครูดนตรี หนังสือดีที่คนดนตรีควรอ่าน”

 1. xxa พูดว่า:

  ไว้ขอยืมคุณ TLE มาอ่านบ้างครับ

 2. tle พูดว่า:

  มาเช็คความคืบหน้าเเต่เช้าครับผม
  ขณะนี้เวลา 9.23 น.

 3. EG พูดว่า:

  หนังสือจากประสบการณ์ครูดนตรี ก็ดีนะแต่ไม่จำเป็นต้องแนะนำก็ได้เพราะทุกๆก็เคยอ่านกันอยู่แล้วมีขายอยู่ทั่วไปแต่ควรที่จะแนะนำหนังสือเก่าหรือหนังสือที่จัดทำขึ้นวาระพิเศษน่าจะดีกว่านะจ๊ะ

 4. xxa พูดว่า:

  ผมยังไม่เคยอ่านเลย เป็นคนไม่ค่อยอ่านหนังสืออยู่แล้วครับ

 5. Boyza พูดว่า:

  หนังสือเล่นนี้เป็นหนังสือที่ดีมีประโยชน์มากครับ

 6. toon พูดว่า:

  สมควรที่จะต้องไปซื้อ(ยืม) มาสักเล่มซะแล้ว
  ขอบคุณนะที่นำหนังสือดีดีมาแนะนำ

 7. oooo พูดว่า:

  ดีมากมาย

 8. aui พูดว่า:

  เก่งมาก สาระมากมาย

 9. piya พูดว่า:

  เขียนเก่งขึ้นมากเลยนะ ขอชื่นชมความสามารถและจะติดตามอ่านบทความของคุณ tle อยู่นะคะ 555+

 10. EntropX พูดว่า:

  คนที่ไม่เคยอ่านก็ยังมีนะครับ บางที่อาจจะมีคนที่มองข้ามไปการเขียนแนะนำเป็นการบอกเล่าสรรพคุณและเนื้อหาอย่างย่อของหนังสือ เพื่อให้คนที่ไม่ได้อ่านได้รู้และหามาอ่านนะครับ

 11. EntropX พูดว่า:

  ขอบคุณผู้เขียนมากครับ ที่แนะนำหนังสือ

  ขอให้เขียนสาระดีต่อไปเยอะๆครับ

 12. rtmu02 พูดว่า:

  ชื่นชมอาจารย์มานานแล้ว…เก่งมากครับ

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com