xxa 24 ตุลาคม 2009 ผลการประกวด "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ 24/2552 ประเภทวงมโหรี รอบรองชนะเลิศ ผลการประกวด “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ 24/2552 ประเภทวงมโหรี รอบรองชนะเลิศ

ผลการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๒
ประเภทการบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี) รอบรองชนะเลิศ

ตามที่ คณะกรรมการตัดสินการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ได้จัดการประกวด และมีการบรรเลงต่อหน้าคณะกรรมการ วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ หอประชุมสำนักงาน สท. นิคมมักกะสัน

วงดนตรีไทยที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ มีจำนวน ๖ วง
เรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

๑. วงณัฐพนชัย – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
๒. วงดุริยาภิรมย์ – โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
๓. วงประดู่แดง – โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ
๔. วงโรงเรียนเทพมงคลรังษี – โรงเรียนเทพมงคลรังษี จ.กาญจนบุรี
๕. วงวชิราวุธ – โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา
๖. วงศรีสุริโยทัย – โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

กำหนดประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๒
ณ ห้องประชุม ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.)
ริมทางรถไฟมักกะสัน ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

เพลงที่ใช้ประกวดรอบชิงชนะเลิศ – เพลงแขกขาว(เถา)

ศูนย์สังคีตศิลป์ ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
โทร. ๐๒-๒๑๕๖๕๓๕-๖

ที่มา : Thaikids

Be Sociable, Share!

Tags: ,

มี 2 ความคิดเห็น ต่อ “ผลการประกวด “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ 24/2552 ประเภทวงมโหรี รอบรองชนะเลิศ”

  1. […] รอบรองชนะเลิศ อ่านได้ใน ผลการผลการประกวดประลองเพลงประเลงม… ศูนย์สังคีตศิลป์ […]

  2. xxa พูดว่า:

    ผลการประกวดประลองเพลง ประเลงมโหรี ครั้งที่ 24/2552 ประเภทเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง รอบคัดเลือก
    http://www.thailifemusic.com/2009/11/pralongphleng24-solo-selection/

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com