TLE 23 พฤศจิกายน 2009 ลำนำแห่งสยาม ลำนำแห่งสยาม

ในสังคมยุคใหม่ที่เทคโนโลยีก้าวล้ำนำสมัย ข้อมูลข่าวสารและแหล่งความรู้ ถูกสนองตอบต่อความต้องการของมนุษย์อย่างรวดเร็ว เพียงใช้อุ้งมือไล่เม้าส์แล้วคลิก หรือใช้ปลายนิ้วกระแทกลงบนแป้นพิมพ์ ข้อมูลที่ต้องการก็จะปรากฏอยู่บนหน้าจอสี่เหลี่ยม ให้ได้เลือกเสพเลือกอ่านกันตามใจชอบ

หนังสือ แหล่งความรู้และเครื่องสร้างจินตนาการเก่าแก่สำคัญ ซึ่งปัจจุบันค่อยๆ ถูกทดแทนจากนวัตกรรมใหม่ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ คอมพิวเตอร์ หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือ ที่ยุคนี้สามารถทำอะไรก็ได้สารพัดอย่าง แต่คุณค่าของหนังสือก็ไม่เคยแปรเปลี่ยน เพราะหนังสือแตกต่างจากเครื่องบันเทิงใจอื่นๆ ก็ด้วยความมี เสน่ห์ ของหนังสือนั้นเอง หนังสือไม่ต้องเสียบปลั๊ก ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า สะดวกและง่ายต่อการพกพา สามารถหยิบขึ้นอ่านเมื่อใดก็ได้ที่ต้องการ ขอเพียงแสงสว่างอย่างเพียงพอ

เสน่ห์ของหนังสือ จึงไม่เคยจางหายไปจากโลกนี้ เพราะแม้แต่นวัตกรรมการบันทึกเสียง ที่ต้องรับรู้ด้วยการฟังด้วยหู อย่างเช่น แผ่นเสียง ก็ยังต้องได้รับการอธิบายผ่านตัวอักษรในรูปแบบของ หนังสือ

ลำนำแห่งสยาม

ลำนำแห่งสยาม เป็นอีกบทบันทึกหนึ่ง ที่ได้ทำหน้าที่ของหนังสือสื่อรวมความรู้เรื่อง แผ่นเสียงโบราณ เสนอต่อสังคมไทยในแง่มุมของผู้ที่คร่ำหวอดกับการสั่งสมแผ่นเสียงโบราณและการทำหน้าที่อธิบายความรู้ดนตรีในเมืองไทยต่อสังคมอย่างยาวนานลึกซึ้ง ท่านนั้นคือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล โดยเขียนเป็นบทความชื่อ ลำนำแห่งสยาม ลงในนิตยสาร HI-FI STEREO ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ภายหลังท่านได้รวบรวมข้อเขียนดังกล่าว พิมพ์เป็นหนังสือเล่มโตทีเดียว

แผ่นเสียง

ผู้เขียนซื้อหนังสือลำนำแห่งสยามจากมูลนิธิราชสุดา (ที่ทำการของมูลนิธิฯ เป็นอาคารพาณิชย์ ตั้งอยู่ติดกับธนาคารนครหลวงไทย สาขาศาลายา ตรงข้ามมหาวิทยาลัยมหิดล) โดยทางมูลนิธิฯ จะตั้งตู้กระจกเล็กๆ หน้าทางเข้า เพื่อจำหน่ายหนังสือเก่าเกี่ยวกับดนตรีบางเล่ม ในราคาที่ถูกกว่าร้านหนังสือเก่าทั่วไป เช่น หนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพของครูดนตรีไทยท่านต่างๆ อาทิ คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ครูเมธา หมู่เย็น ครูอุษา คันธมาลัย เป็นต้น

หนังสือ ลำนำแห่งสยาม ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และไม่ปรากฏว่ามีการตีพิมพ์ซ้ำขึ้นอีก หน้าปกออกแบบอย่างเรียบง่าย สีพื้นหลังของปกเป็นสีเหลืองเปลือกไข่ มีตัวอักษรไทยเด่นชัดว่าลำนำแห่งสยาม และมีรูปแผ่นเสียงเก่าอยู่บนปก ถัดลงมาเป็นข้อความว่า งานค้นคว้าเรื่องดนตรีจากแผ่นเสียงเก่า โดย นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ความหนาจำนวน ๔๘๕ หน้ากระดาษ และขอบของเนื้อกระดาษด้านในเริ่มมีสีน้ำตาลเข้มๆ ปรากฏขึ้นจางๆ แต่ไม่มาก สิ่งนี้เป็นตัวชี้ได้ดีถึงอายุของหนังสือ ว่าอยู่ในช่วงอายุกลางเก่ากลางใหม่

2

ต้องใช้คำว่า วางใจ สำหรับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ เพราะด้วยผลงานมากมายต่างๆ ที่ผ่านมาโดยตลอดของท่านอาจารย์หมอพูนพิศ ย่อมการันตีถึงข้อมูลและเนื้อหา ซึ่งผลงานเหล่านั้นมีทั้ง คุณภาพ และ คุณประโยชน์ อย่างยิ่ง ต่อวงการดนตรีไทย ให้ได้ศึกษาและอ้างอิงเสมอมา

หนังสือลำนำแห่งสยาม เริ่มต้นเนื้อหาด้านในด้วยภาพตราแผ่นเสียงเก่าสมัยต่างๆ สีสันสดใสสวยงาม เป็นการเรียกน้ำย่อยและความสนใจจากผู้อ่านก่อนเริ่มเข้าสู่บทต่างๆ เสนอภาพแผ่นเสียงตั้งแต่สมัยยุครัชกาลที่ ๕ จนถึงภาพแผ่นเสียงในสมัยรัชกาลที่ ๙ พร้อมรูปเข็มเล่นแผ่นเสียงและกล่องบรรจุแบบต่างๆ

ภายในเล่มแบ่งเนื้อหาออกเป็นเรื่องราวต่างๆ ๔ ตอน คือ ตอนที่ ๑ แผ่นเสียงเพลงไทยแท้จากอดีต ตอนที่ ๒ แผ่นเสียงเพลงไทยสากลจากอดีต ตอนที่ ๓ งานบันทึกเสียงและแถบเสียงเพลงไทยในโอกาสสำคัญต่างๆ และตอนที่ ๔ ปกิณกะเกี่ยวกับแผ่นเสียงเก่า แต่ละตอนมีบทความย่อยๆ เกี่ยวกับแผ่นเสียงในหลายแง่มุม หลายมิติ โดยเนื้อหาทั้งหมดเป็นการเล่าเรื่องดนตรีผ่านแผ่นเสียงเก่า ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ย้อนยุคไปถึงบรรพบุรุษรุ่นปู่ ย่า ตา ทวด เลยทีเดียว

3

ความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ ทำให้ผู้อ่านทราบเรื่องราวเก่าๆ ที่ผ่านมาในอดีต ทั้งของวงการดนตรีและวงการแผ่นเสียงของไทย อาทิ เรื่องบรรยากาศบ้านเมือง ถนนสายสำคัญ ชื่อห้างร้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแผ่นเสียง ประวัติการดนตรีของไทย ตั้งแต่วงการดนตรีไทยเดิม เพลงพื้นบ้าน จนถึงเพลงไทยสากล เพลงรำวง และเพลงลูกทุ่ง ประวัตินักร้องและนักดนตรีคนสำคัญ ที่มีโอกาสบันทึกผลงานของตนลงบนแผ่นเสียง เรื่องสำนักละคร เรื่องผู้ผลิตและผู้ที่มีความสำคัญต่อวงการแผ่นเสียงไทยในอดีต ฯลฯ

ผู้อ่านที่สนใจในดนตรีไม่ว่าจะในแง่มุมใด สามารถเลือกอ่านเฉพาะเรื่องและประเด็นที่สนใจในข้อเขียนบทใดบทหนึ่งได้ เพราะแต่ละข้อเขียนส่วนใหญ่มีเนื้อหาจบลงในบทนั้นๆ ไม่สืบเนื่องกัน

หนังสือลำนำแห่งสยามจึงเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา หรือผู้ที่ต้องการค้นคว้าเรื่องประวัติศาสตร์ดนตรีและแผ่นเสียงโบราณในยุคสมัยต่างๆ อีกทั้งยังเป็นแนวทางและแบบอย่างที่ดีในการศึกษาค้นคว้าสำหรับผู้ที่สนใจต่อไปอีกด้วย ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่า ไม่มีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใด ที่เปิดสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ดนตรีจากแผ่นเสียงเก่าแน่นอน

4

หนังสือเล่มนี้จึงควรค่าแก่การ ขึ้นหิ้ง และเป็นคู่มือพกพา สำหรับนักสะสมและท่านที่ชอบล่าหนังสือเก่าประเภทดนตรีอย่างยิ่งยวด และต้องรีบซื้อหามาครอบครองเป็นเจ้าของ เพราะหนังสือเก่าประเภทดนตรีแบบนี้มีจำนวนค่อนข้างจำกัด และนับวันราคาก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ลองใช้ความพยายามหามาเป็นสมบัติส่วนตัวกันนะครับ

Be Sociable, Share!

Tags: ,

มี 5 ความคิดเห็น ต่อ “ลำนำแห่งสยาม”

 1. toon พูดว่า:

  มีหนังสือดีดีมานำเสนออีกแล้ว ขอบคุณมากๆ (ดูเป็นบทความที่น่าอ่าน ไม่น่าเบื่อ)

 2. B พูดว่า:

  ดีจัง ได้ความรู้ขึ้นอีกเยอะเลย
  หามาให้อ่านอีกน้า

 3. OO พูดว่า:

  ขอบคุณมากคับ นับว่าเป็นหนังสือดีที่น่าสนใจอีกเล่มนึงเลย ผู้เขียนสามารถเล่าถึงรายละเอียดเนื้อหาได้ชัดเจนมาก

 4. naruto พูดว่า:

  ขอบคุณนะครับที่แนะนำหนังสือดีๆ

  เดะจารอติดตามหนังสือเล่มหน้าละกัน

  ว่าจะแนะนำเล่มไหน

 5. naruto พูดว่า:

  รออ่านอยู่นะครับ

  อิอิ

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com