xxa 19 พฤศจิกายน 2009 การประกวดดนตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2552 การประกวดดนตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2552

konken

สาขาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประกวดดนตรีไทย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2552

ระดับประถมศึกษา

ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ประเภทวงเครื่องสายประสมปี่พาทย์ไม้นวม
เพลง จระเข้หางยาว สามชั้น

การประกวดแบ่งออกเป็น 2 รอบ

  • รอบคัดเลือกจาก VCD โดยส่ง VCD มายังคณะศิลปกรรมศาสตร์ภายใน วันที่ 18 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณารอบคัดเลือกภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2552
  • รอบชิงชนะเลิศ ผู้ผ่านคัดเลือก จะต้องมาบรรเลงต่อหน้าคณะกรรมการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2552

ระดับมัธยมศึกษา

ประเภทวงเครื่องสายประสมปี่พาทย์เครื่องคู่
เพลง ไส้พระจันทร์ เถา

การประกวดแบ่งออกเป็น 2 รอบ

  • รอบคัดเลือกจาก VCD โดยส่ง VCD มายังคณะศิลปกรรมศาสตร์ภายใน วันที่ 18 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณารอบคัดเลือกภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2552
  • รอบชิงชนะเลิศ ผู้ผ่านคัดเลือก จะต้องมาบรรเลงต่อหน้าคณะกรรมการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2552

ประเภทเดี่ยวระดับมัธยมศึกษา
ผู้เข้าประกวดต้องบรรเลงต่อหน้าคณะกรรมการวันที่ 22 มกราคม 2552 (ไม่มีรอบคัดเลือก)

ซอด้วง…………………….เพลงนกขมิ้น สามชั้น
ซออู้…………………………เพลงพญาครวญ สามชั้น
ซอสามสาย……………เพลงบุหลันลอยเลื่อน สองชั้น
จะเข้…………………………เพลงฉิ่งมุล่ง
ขลุ่ยเพียงออ………….เพลงสาลิกาชมเดือน สามชั้น
ระนาดเอก………………เพลงนกขมิ้น สามชั้น
ระนาดทุ้ม……………….เพลงนกขมิ้น สามชั้น
ฆ้องวงใหญ่……………เพลงนกขมิ้น สามชั้น
ฆ้องวงเล็ก……………..เพลงนกขมิ้น สามชั้น
ขับร้อง…………………….เพลงจระเข้หางยาว สามชั้น ทางสักวา
ปี่ใน………………………….เพลงเต่ากินผักบุ้ง สองชั้น (เสียงใน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์จรัญ กาญจนประดิษฐ์ 089-6908949
อาจารย์ชัยญะ หินอ่อน 086-3028480

ดูรายละเอียดได้ที่ www.thaimusickku.com
หรือ Download รายละเอียดตามลิ้งค์ดังนี้

ระดับประถม
ใบสมัคร ระดับประถมศึกษา
รายละเอียดการประกวด ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา
ใบสมัคร ระดับมัธยมศึกษา (ประเภทวงและเดี่ยว)
รายละเอียดการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา (ประเภทวงและเดี่ยว)

ที่มา : Thaikids

Be Sociable, Share!

Tags: , , ,

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com