xxa 27 ธันวาคม 2009 ผลการประกวด "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ 24/2552 รอบชิงชนะเลิศ ผลการประกวด “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ 24/2552 รอบชิงชนะเลิศ

IMG_1298

วงณัฐพนชัย ประกวดประเภทวงมโหรี

ผลการประกวดประลองเพลงประเลงมโหรี ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๒ รอบชิงชนะเลิศ

ประกวดเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ และ วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๒

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) ริมทางรถไฟมักกะสัน ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ปรากฏผลดังนี้

ประเภทการบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี)

รางวัลที่ ๑

มีวงดนตรีได้รับรางวัล ๒ วง ได้แก่

วงณัฐพนชัย – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
วงวชิราวุธ – โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา

รางวัลที่ ๓

วงประดู่แดง – โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ

รางวัลชมเชย

วงโรงเรียนเทพมงคลรังษี – โรงเรียนเทพมงคลรังษี จ.กาญจนบุรี

ประเภทเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง

ซออู้

รางวัลที่ ๑

ไม่มีผู้สมควรได้รับรางวัล

รางวัลที่ ๒

นายชาญพิชญ์ ลิมปนะเวช – โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กทม.
นางสาวพิชญาภา มานะวิริยภาพ – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.

รางวัลที่ ๓

นายวีระกิจ สุวรรณพิทักษ์ – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กทม.

รางวัลชมเชย

นางสาวนริศรา ศักดิ์ปัญจโชติ – วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม
นายปัณณพิช เก็บ-เงิน – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
นางสาวพิรญาณ์ สำราญจิตต์ – โรงเรียนสาธิตมศว.ปทุมวัน กทม.
นางสาวมธุริน อองแก้ว – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
นางสาวสุวิชา พระยาชัย – วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จ.จันทบุรี
นายโสฬส ละออซุ่นใช้ – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.

ฆ้องวงใหญ่

รางวัลที่ ๑

นายธีรวุฒิ แก้วดี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กทม.

รางวัลที่ ๒

นายธวัชชัย สุขแจ่ม – โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฏร์) จ.เพชรบุรี

รางวัลที่ ๓

นายสุนทร สังข์เสวก โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จ.นครปฐม

รางวัลชมเชย

นายกามเทพ ธีรเลิศรัตน์ – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
นายกิตติพล คล้ายมุข – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
นายณัฐกฤต วานิชขจร – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
นายนที อ่างบุญพงษ์ – โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กทม.
เด็กชายสุวิวัฒน์ ทำการดี – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จ.นนทบุรี

ขลุ่ยเพียงออ

รางวัลที่ ๑

ไม่มีผู้สมควรได้รับรางวัล

รางวัลที่ ๒

นายธวัฒน์ชัย ศรีสังข์ – วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม

รางวัลที่ ๓

เด็กหญิงพิมพ์นิภา เบญจชัยวัฒน์ – โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กทม.

รางวัลชมเชย

นายกมลพัฒน์ อัศววรานันต์ – โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ กทม.
เด็กชายชุติพนธ์ วัฒนาเขมาภิรัต – โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กทม.
นายนนทวิชช์ ดวงสอดศรี – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
เด็กหญิงสโรชา อัศวผาติบุญ – โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กทม.

ขับร้อง

รางวัลที่ ๑

เด็กชายสิริพงศ์ แพทย์วงษ์ – โรงเรียนวิสุทธรังสี จ.กาญจนบุรี

รางวัลที่ ๒

นางสาววาศิกา พุทธสุวรรณ – โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร จ.ปทุมธานี

รางวัลที่ ๓

นางสาวตวิษา เริ่มวัฒนะ – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงชนานาถ พาเรือง – โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กทม.
นายภัทรเมธา พัวสุวรรณ – วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จ.จันทบุรี
นายเสกสรรค์ เวียงแก – โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ

**********************

ศูนย์สังคีตศิลป์ ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
โทร. ๐๒-๒๑๕๖๕๓๕-๖

**********************

หมายเหตุ

ดูข้อมูลเดิมประกอบได้จาก

http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php t=4194

http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php t=4303

ที่มา : thaikids.com

Be Sociable, Share!

Tags: ,

มี 3 ความคิดเห็น ต่อ “ผลการประกวด “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ 24/2552 รอบชิงชนะเลิศ”

 1. xxa พูดว่า:

  วันนี้ไปดูมาครับ

  ผมนั่งดูซออู้ทุกคน แม้คนหลังๆ จะไม่ได้ตั้งใจดูจนจบ อยากบอกว่าเก่งทุกคนครับ แต่ละคนมีรสมือ ลีลาที่น่าฟัง ต่างคนต่างรส เป็นผมให้ที่ 1 ทุกคนเลย

  มีวงมโหรีหลงมาวันนี้วงหนึ่ง(เมื่อวานไฟดับ) ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เล่นได้แนวดี มีลีลา หยุด กระซิบ ดัง เบา พร้อมเพียง อยากให้ออกอัลบัมขาย จะซื้อมาฟังเป็นคนแรกเลย

 2. pt1 พูดว่า:

  น้องๆ เล่นกันได้ดี ตั้งใจจริงกันทุกคน เดี่ยวซออู้สารถีกันแม่นๆ ดูก็รู้ว่าไม่ต่ำกว่าร้อยเที่ยว
  9 คนแต่ก็มีทางไม่เหมือนกันแค่ 4 ทาง
  คุณหมอท่านให้ความรู้ว่า เดี่ยวสารถีจะกินกันก็ท่อน ๓ เพราะมีทางร้องพิเศษ ถ้าใครรู้ก็จะเล่นได้ถูกต้อง
  เพิ่งรู้วันนี้เหมือนกัน สงสัยว่าที่เราสีอยู่นี้เป็นทางเดี่ยวหรือไม่(ต้องถามครูแล้วล่ะ)

 3. noworry17 พูดว่า:

  หว้า…ได้ ชมเชยอีกและวงเราไม่เป็นไรเดี่ยวหอการค้าต้องทำให้ดียิ่งๆ ขึ้นอีก ^_^

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com