TLE 27 ธันวาคม 2009 พิธีมอบรางวัลสุกรี เจริญสุข ประจำปี ๒๕๕๒ พิธีมอบรางวัลสุกรี เจริญสุข ประจำปี ๒๕๕๒

ด้วยผลงานที่โดดเด่น และคุณงามความดีที่มีต่อสังคมดนตรีอย่างมากมาย ทั้งการเขียนบทความกว่า ๘๐๐ เรื่อง ในชื่อคอลัมน์ สยามสังคีต และ แวดวงดนตรี เผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ผ่านหนังสือดนตรีเล่มแล้วเล่มเล่า ทั้งยังเป็นนักจัดรายการวิทยุที่รับใช้ผู้ฟังมามากกว่า ๑๘ ปี ฯลฯ จึงทำให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล สมควรแก่การได้รับ รางวัลสุกรี เจริญสุข รางวัลอันทรงคุณค่าและเกียรติยศ

ซ้าย รศ.สุกรี เจริญสุข, ขวา ศ.นพ.พูนพิศ อมาตยกุล

ซ้าย รศ.สุกรี เจริญสุข, ขวา ศ.นพ.พูนพิศ อมาตยกุล

รางวัลสุกรี เจริญสุข เป็นรางวัลที่อยู่ภายใต้โครงการเชิดชูบุคคลดีเด่นสาขาดนตรี โดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิสุกรี เจริญสุข เป็นรางวัลที่มอบแด่บุคคลที่ปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่นเพื่อสังคมในสาขาส่งเสริมดนตรี โดยผู้ได้รับรางวัลนี้จะได้รับเงินรางวัลจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการตอบแทนความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาวงการดนตรีในสังคมไทย

งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี คุณภัทรียา เบญพลชัย กรรมการและเลขานุการมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบเงินรางวัล และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานมูลนิธิสุกรี เจริญสุข เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณ

งานนี้มีศิลปินที่มีชื่อเสียงและผู้ทรงเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีหลายท่าน เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกชูชาติ พิทักษากร (ผู้ได้รับรางวัลสุกรี เจริญสุข ประจำปี ๒๕๕๐) อาจารย์สุเชาว์ หริมพานิช (ผู้ได้รับรางวัลสุกรี เจริญสุข ประจำปี ๒๕๕๑) คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (ศิลปินแห่งชาติ) ครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต (ศิลปินแห่งชาติ) ฯลฯ

นอกจากพิธีมอบรางวัลแล้ว ยังมีการบรรเลงดนตรีไทยและดนตรีสากลให้ได้รับชมรับฟังกัน โดยนักศึกษาของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายบทเพลงโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล บรรเลงบทเพลงต่างๆ ดังนี้ ๑. เพลงลาวดำเนินทราย ๒ ชั้น ๒. เพลงจีนดวงเดียว ๒ ชั้น บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ไม้นวม ๓. เดี่ยวจะเข้เพลงลาวแพน ๔. เพลงมหิดลนิมิต ๕. เพลงคิดถึงกัน ๖. เพลงสวยที่หนึ่ง บรรเลงด้วยวงดนตรีสากล

ผู้ที่เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้รับแจกหนังสือ เมื่อลมพัดหวน : พูนพิศ อมาตยกุล ซึ่งเนื้อหาด้านในมีบทความเรื่องต่างๆ ให้ได้อ่านกัน เช่น ๑. พูนพิศ อมาตยกุล คุณหมอผู้พัฒนาดนตรีให้เป็นวิชาการในมหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ๒. ผมเรียนรู้ดนตรีอย่างไร ประวัติการเรียนรู้ดนตรีของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ๓. บัญชีรายชื่อบทความคอลัมน์สยามสังคีต ที่รวบรวมโดย อาจารย์เสถียร ดวงจันทร์ทิพย์ เป็นต้น และซีดีเพลงที่บันทึกเสียงร้องของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เสียงดนตรีที่บรรเลงรับการขับร้องเป็นการบรรเลงดนตรีจากศิลปินชั้นครูที่หาฟังได้ยากหลายท่าน เป็นที่ระลึก

การตัดสินรางวัลสุกรี เจริญสุขไม่ได้มาจากผลงานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง หากแต่พิจารณาจากการทำงานด้านดนตรีอันสม่ำเสมอมาอย่างยาวนาน รางวัลนี้จึงเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ และเป็นเครื่องยืนยันในความดีงามของผู้ที่ได้รับรางวัลโดยแท้จริง

Be Sociable, Share!

Tags: ,

มี 3 ความคิดเห็น ต่อ “พิธีมอบรางวัลสุกรี เจริญสุข ประจำปี ๒๕๕๒”

 1. xxa พูดว่า:

  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ครับ

 2. naruto พูดว่า:

  ต้องขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง
  เหมาะแก่การได้รับรางวัล
  ปล.อยากได้หนังสือจังครับ

 3. toon พูดว่า:

  แสดงความยินดีด้วยค่ะ เป็นคุณครูคนที่ควรยกย่อง ของวงการดนตรีไทย

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com