xxa 12 มกราคม 2010 ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ม.รามคำแหง ณ สังคีตศาลา ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ม.รามคำแหง ณ สังคีตศาลา

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร เชิญชม รายการดนตรีสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๕๗ เสนอ
ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • ระบำบูชาครู
  • วงเครื่องสายปี่ชวา
  • ระบำเทวีศรีสัชนาลัย
  • ละครนอก เรื่องสังข์ทอง ตอนพันธุรัตอกแตก
  • วงปี่พาทย์ไม้แข็ง
  • ระบำอยุธยา
  • ละครนอก เรื่องสังข์ทอง ตอนเลือกคู่

วันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ สังคีตศาลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ขอบคุณคุณ เมื่อดอกลีลาวดีร่วงโรย สำหรับข่าวสาร

Be Sociable, Share!

Tags: ,

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com