xxa 23 พฤษภาคม 2010 ปกหน้า เสียงไทยใจสะอาด ๒ เสียงไทยใจสะอาด ๒

ปกหน้า เสียงไทยใจสะอาด ๒

ปกหน้า เสียงไทยใจสะอาด ๒

ปกใน เสียงไทยใจสะอาด ๒

ปกใน เสียงไทยใจสะอาด ๒

เสียงไทย ใจสะอาด ๒ ที่ระลึกในพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย แขนงวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๑. มู่ล่ง ๒ ชั้น ระนาดเอก ครูสำราญ เกิดผล
๒. แขกมอญ ๓ ชั้น ระนาดทุ้ม ครูกาหลง พึ่งทองคำ
๓. สุดสงวน ๓ ชั้น จะเข้ ครูสหรัฐ จันทร์เฉลิม
๔. นกขมิ้น ๓ ชั้น ซอสามสาย ครูอุดม อรุณรัตน์
๕. ลาวแพน ๒ ชั้น ซออู้ ครูอดิศร เวชกร
๖. ลาวดวงเดือน ๒ ชั้น แคน ครูสนอง คลังพระศรี

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Be Sociable, Share!

Tags: , , , , , , , , , , , ,

มี 4 ความคิดเห็น ต่อ “เสียงไทยใจสะอาด ๒”

 1. jlo พูดว่า:

  ขอให้หายเร็วๆนะคะ อยากให้กลับมาเหมือนเดิม ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะ

 2. namneung พูดว่า:

  ชอบฟังมากค่ะ นิ่งมาก

 3. ปองพล พูดว่า:

  สุดสงวนแรงเกิ๊น ไม่เพราะเลย

 4. เค้าเอง.... พูดว่า:

  อยากฟังอ่า …. แผ่นที่ได้มาตอนนี้ฟังไม่ได้แล้ว

  ฝากกันต์ ช่วงลงให้ใหม่ด้วยนะครับ

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com