xxa 18 มิถุนายน 2010 นายชัยยุทธ โตสง่า หรือ ป๋อม บอยไทย สาขาดนตรี ผู้ก่อตั้งวงดนตรีบอยไทย ป๋อม บอยไทย พร้อม 8 ศิลปินคว้ารางวัลศิลปาธร ปี 53

นายชัยยุทธ โตสง่า หรือ ป๋อม บอยไทย สาขาดนตรี ผู้ก่อตั้งวงดนตรีบอยไทย

นายชัยยุทธ โตสง่า หรือ ป๋อม บอยไทย ผู้ก่อตั้งวงดนตรีบอยไทย ได้รับรางวัลสาขาดนตรี

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2553 นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยผลรางวัล ศิลปินดีเด่นศิลปาธร ประจำปี 2553 ว่า คณะกรรมการตัดสินรางวัลดีเด่นศิลปากรได้สรรหาศิลปิน จากจำนวนทั้งสิ้น 35 คน เหลือเพียง 9 คน ใน 9 สาขา มีดังนี้

1.นายชัยยุทธ โตสง่า หรือ ป๋อม บอยไทย สาขาดนตรี ผู้ก่อตั้งวงดนตรีบอยไทย
2.นายเสน่ห์ สังข์สุข สาขาวรรณศิลป์ ผู้แต่งนวนิยายเงาสีขาว
3.นายอาทิตย์ อัสสรัตน์ สาขาภาพยนตร์ ผู้กำกับหนังเรื่องวันเดอร์ฟลูทาว์น
4.น.ส.ปฐมา หรุ่นรักวิทย์ สาขาสถาปัตยกรรม รางวัลสถาปนิกรุ่นใหม่ของสมาคมสถาปนิกสยาม
5.นายนิกร แซ่ตั้ง สาขาศิลปะการแสดง
6.นายนาวิน ลาวัลย์ชัยกุล สาขาทัศนศิลป์
7.นายวิฑูรย์ คุณาลังการ สาขามัณฑนศิลป์
8.นายประชา สุวีรานนท์ สาขาเรขศิลป์ และ
9.นายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ สาขาออกแบบ

ผอ.สศร.กล่าวว่า ศิลปินที่ได้รับรางวัลศิลปาธรปี 2553 จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติทองคำประดับอัญมณี โล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล 100,000 บาท เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจให้ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆ อย่างต่อเนื่องให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ซึ่งรางวัลดังกล่าวได้มอบให้กับศิลปินร่วมสมัยเป็นครั้งที่ 7 แล้ว อย่างไรก็ตาม ปีนี้ทางคณะกรรมการได้คัดสรรศิลปินร่วมสมัยที่ทำงานเพื่อชุมชนและสังคม นอกเหนือจากที่มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะร่วมสมัยเป็นที่ยอมรับในวงการดังกล่าว

โครงการสรรหาศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร ถือเป็นภารกิจหนึ่งของ สศร. มีศิลปินที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติไปแล้วทั้งสิ้น 39 คน และศิลปาธรกิตติคุณ 4 คน ซึ่งศิลปินทุกท่านยังคงสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง สร้างคุณประโยชน์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย เป็นกำลังใจและเป็นตัวอย่างอันดีให้กับศิลปินรุ่นใหม่ๆ เดินรอยตาม อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของรางวัลศิลปินมีความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนทั่วไป เป็นเครื่องแสดงออกถึงคุณภาพและการพัฒนาที่ต่อยอดของศิลปะร่วมสมัยไทย นางปริศนา กล่าว

สำหรับสาขาดนตรี (คีตศิลป์) มีผู้เคยได้รับรางวัลแล้วทั้งสิ้น 8 ท่าน ได้แก่ ดนู ฮันตระกูล บัณฑิต อึ้งรังษี ณัฐ ยนตรรักษ์ ณรงค์ ปรางค์เจริญ ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร สมเถา สุจริตกุล เด่น อยู่ประเสริฐ และบรูซ แกสตัน

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ ผ่าน Thaikids และ Wikipeadia

Be Sociable, Share!

Tags: ,

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com