Tvoice 1 มิถุนายน 2010 เดือนนี้ไม่มีรายการจุฬาวาทิต วงเครื่องสายผสม "ครูวรยศ ศุขสายชล" เดือนนี้ไม่มีรายการจุฬาวาทิต วงเครื่องสายผสม “ครูวรยศ ศุขสายชล”

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในบ้านเมืองและการประกาศเคอร์ฟิวส์ในภาวะสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในช่วงที่ผ่านมา ทำให้มีอุปสรรคในการนัดฝึกซ้อมวงดนตรีไทยของวงเครื่องสายผสม “ครูวรยศ ศุขสายชล” ศูนย์ส่งเสริมวัฒธรรมแห่งจุฬาฯ จึงของดการแสดงรายการจุฬาวาทิต ครั้งที่ ๑๖๐ ในวันที่ ๔ มิถุนายน นี้ออกไปก่อน

ในนามวงเครื่องสายผสม “ครูวรยศ ศุขสายชล” ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย ทั้งนี้จะได้กำหนดวันและเวลาในการแสดงที่เหมาะสมในโอกาสต่อไป

Be Sociable, Share!

Tags: ,

มี 2 ความคิดเห็น ต่อ “เดือนนี้ไม่มีรายการจุฬาวาทิต วงเครื่องสายผสม “ครูวรยศ ศุขสายชล””

  1. xxa พูดว่า:

    รายการนี้น่าชมมากครับ ไม่พลาดแน่

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com