xxa 4 มิถุนายน 2010 การประกวด ประลองเพลง ประเลงมโหรี ครั้งที่ 25/2553 การประกวด ประลองเพลง ประเลงมโหรี ครั้งที่ 25/2553

วงณัฐพนชัย ประกวดประเภทวงมโหรี ครั้งที่ 24/255

วงณัฐพนชัย ประกวดประเภทวงมโหรี ครั้งที่ 24/2552

รายละเอียดการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา ประลองเพลง ประเลงมโหรี ครั้งที่ 25 ประจำปี 2553 ออกแล้ว โดยคุณชัชวาลย์ ชูสกุล ได้ลงเป็น Event ไว้ใน facebook นับว่าเป็นเวทีการประกวดที่มีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยทีเดียว มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

การประกวด ประลองเพลง ประเลงมโหรี ครั้งที่ 25 ประจำปี 2553 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ประกวดวงมโหรี บรรเลงรับร้อง

 • รอบแรกพิจารณาจากการบรรเลงรับร้องบันทึกส่งมาเป็นแผ่น VCD/DVD ส่งผลงานพร้อมใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 เพลงตวงพระธาตุ และ เพลงนกขมิ้นอัตรา 3 ชั้น บรรเลงรับร้องแบบตับมโหรี (เพลงนกขมิ้นไม่มีว่าดอก) ประกาศผลรอบแรก ศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2553
 • รอบรองชนะเลิศ บรรเลงต่อหน้าคณะกรรมการ ใช้เพลงเช่นเดียวกับรอบแรก ประกวดวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2553
 • รอบชิงชนะเลิศ บรรเลงต่อหน้าคณะกรรมการ เพลง นกขมิ้น เถา ลงจบด้วยลูกหมดตามแบบฉบับของเก่า(ให้ว่าดอกด้วย”ขลุ่ย”) ประกวดวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553

หลักเกณฑ์

 • วงดนตรีที่สมัครจะต้องบรรเลงและขับร้องตามบทร้องที่กำหนด บันทึกเสียงและภาพลงบนแผ่น VCD/DVD ห้ามตัดต่อแผ่น VCD/DVD ให้ตั้งกล้องด้านหน้า เห็นผู้บรรเลงครบทั้งวง ไม่ต้องมีการประกาศชื่อเพลง ชื่อนักร้อง และชื่อโรงเรียน
 • ห้ามครูผู้ฝึกสอนเข้าไปร่วมบรรเลงหรือช่วยเล่นเครื่องดนตรีใด ๆ ทุกชนิด
 • ทำนองเพลงมีตัวอย่างเป็นแนวทาง ขอถ่ายสำเนาตัวอย่างได้ที่ศูนย์สังคีตศิลป์ ในวันและเวลาทำการ
 • การประกวดบรรเลงรับร้อง(วงมโหรี) ครั้งนี้ คิดคะแนนทุกเครื่องมือ รวมทั้งซอสามสายและนักร้อง
 • ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ซึ่งศึกษาอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน หรือต่างโรงเรียนก็ได้ โดยต้องมีหลักฐานรับรองจากสถานศึกษาว่ามีสถานภาพเป็นนักเรียนจริงในระยะเวลาที่ประกวดนั้น
 • ผู้เข้าประกวดในการบรรเลงวงมโหรี จะส่งประกวดในนามของสถานศึกษา กลุ่ม หรือ ชมรมก็ได้ โดยมีผู้บรรเลงรวมวงไม่เกิน ๑๖ คน รวมทั้งนักร้องและตัวสำรองอีก ๒ คน
 • ผู้สมัครที่ส่งชื่อเข้าประกวด ถ้าสังกัดวงใดต้องสังกัดวงนั้นเพียงวงเดียว

2. ประเภทบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง

 • รอบแรกพิจารณาจากแผ่น VCD/DVD ผู้ประกวดบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง ให้ส่งแผ่น vcd/dvd บันทึกเสียงและภาพถึงคณะกรรมการพร้อมใบสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2553
  1. ระนาดเอก เพลงลาวแพน กำกับจังหวะ กลองแขก และ ฉิ่ง
  2. ซอด้วง เพลงพญาโศก โทน-รำมะนา และ ฉิ่ง
  3. จะเข้ เพลงนกขมิ้นสามชั้น โทน-รำมะนา และ ฉิ่ง
  4. ขับร้อง เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง บทร้องขนมไทย พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กำกับจังหวะ โทน-รำมะนา และ ฉิ่ง
  รอบแรก ประกาศผลวันศุกร์ 12 พฤศจิกายน 2553
 • ประกวดรอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2553

** ผู้กำกับจังหวะ ต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จะเป็นโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวดหรือโรงเรียนอื่นมาร่วมบรรเลงได้**

สถานศึกษาและเยาวชนที่สนใจ ติดต่อสอบถามขอรับใบสมัคร และสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนวัน เวลาในการรับสมัครหรือวันที่ประกวด รวมทั้งสถานที่ประกวด คณะกรรมการจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

บทร้อง

**โปรดตรวจสอบเนื้อร้องที่ถูกต้องกับผู้จัดการประกวด

เพลงตวงพระธาตุ

พญาครุฑฟังนุชสุดสวาท ประคองนาฎรับขวัญขนิษฐา
เจ้างามคมสมศรีสุนทรา ทั้งวาจาจัดแจ่มเมื่อแย้มพราย

เพลงนกขมิ้น

เจ้านกขมิ้นเหลืองอ่อน ค่ำลงแล้วจะนอนที่รังไหน
นอนไหนนอนได้ สุมทุมพุ่มไม้ที่เคยนอน
ลมพัดมาอ่อนอ่อน เจ้าก็ร่อนไปตามลมเอย

(กากีคำกลอน เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ประพันธ์)

เพลงนกขมิ้น เถา

๓ ชั้น เจ้านกขมิ้นเหลืองอ่อน ค่ำลงแล้วจะนอนที่รังไหน
นอนไหนนอนได้ สุมทุมพุ่มไม้ที่เคยนอน
ลมพัดมาอ่อนอ่อน เจ้าก็ร่อนไปตามลมเอย
ดอกเอ๋ย ดอกขจร
นกขมิ้นเหลืองอ่อน ค่ำแล้วจะนอนไหนเอย

๒ ชั้น โอ้เจ้านกขมิ้นเอย เชิญเจ้าผินโผจู่มาสู่เหย้า
นอนในกรงทองของเรา จะคอยเฝ้าถนอมกล่อมนอน
จะมิให้เจ้ามีที่โศกเศร้า จะโลมเล้าเจ้าขมิ้นเหลืองอ่อน
ดอกเอ๋ย เจ้าดอกรักซ้อน
เชิญเจ้าผินบินจร มาสู่ที่นอนเรียมเอย

ชั้นเดียว หรือเจ้าของเขามีอยู่ที่ไหน จงบอกให้แจ้งในฤทัยพี่
หรือเจ้าเปล่าคู่อยู่เอกี เจ้าช่อสารภี เจ้าปักษีงามนักเอย

เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง

รวมบรรเลงเพลงดนตรีมี่เสนาะ ( ดนตรีรับ )
จังหวะเหมาะสมทำนองก้องประสาน ( ดนตรีรับ )
สายลมหวนอวลกลิ่นสุมามาลย์
ชวนชื่นบานเมื่อสดับเพลงขับเอย
ดอกเอ๋ย เจ้าดอกชมนาด กลิ่นหอมสะอาด ชวนรื่นรมย์เอย ( ดนตรีรับ )

เจ้าดอกลำดวนเอย ( ดนตรีรับ )
เจ้าดอกลำดวนเอ๋ย ชวนให้ชมเชย
สังขยาเจ้าเอย ทั้งขนมตาล
ทองหยิบฝอยทอง ล้วนแต่ของหวาน
ช่างน่ารับประทาน เสียจริงเอย
เจ้าขนมครองแครงเอย หม้อแกงขนมถ้วย
ขนมชั้นขนมกล้วย กินด้วยกัน
สามแช่แช่อิ่ม ปลากริมไข่เต่า
กล้วยแขกข้าวเม่า มาแบ่งปัน
อร่อยทั่วกัน ทั้งวงเอย

น้ำเอ๋ย น้ำกรีนที อยู่ในวงมโหรี สบายใจเอย

(พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี )

แก้ไข 14 มิ.ย. 2553 แก้ไขเนื้อร้องเพลงพระอาทิตย์ชิงดวง จากคุณพระอภัย
แก้ไข 10 มิ.ย. 2553 เพิ่มเติมรายละเอียดจาก Thaikids

ที่มา : Facebook event โดยคุณ Jajaval Jusakul และ Thaikids

Be Sociable, Share!

Tags: ,

มี 30 ความคิดเห็น ต่อ “การประกวด ประลองเพลง ประเลงมโหรี ครั้งที่ 25/2553”

 1. พระอภัย พูดว่า:

  ขอแก้ไขข้อผิดพลาดนะคะ คือเนื้อเพลงพระอาทิตย์ชิงดวง เนื้อขนมไทยที่ท่านเอามามันขาดไป2ท่อนอะค่ะ เลยเอาที่ถูกต้องมาให้ นำมาจากสูจิบัตรงานเสภาวังหน้าค่ะ

  บทขับร้องเพลงพระอาทิตย์ชิงดวง ๒ ชั้น

  รวมบรรเลงเพลงดนตรีมี่เสนาะ ( ดนตรีรับ )
  จังหวะเหมาะสมทำนองก้องประสาน ( ดนตรีรับ )
  สายลมหวนอวลกลิ่นสุมามาลย์
  ชวนชื่นบานเมื่อสดับเพลงขับเอย
  ดอกเอ๋ย เจ้าดอกชมนาด กลิ่นหอมสะอาด ชวนรื่นรมย์เอย ( ดนตรีรับ )

  เจ้าดอกลำดวนเอย ( ดนตรีรับ )
  เจ้าดอกลำดวนเอ๋ย ชวนให้ชมเชย
  สังขยาเจ้าเอย ทั้งขนมตาล
  ทองหยิบฝอยทอง ล้วนแต่ของหวาน
  ช่างน่ารับประทาน เสียจริงเอย
  เจ้าขนมครองแครงเอย หม้อแกงขนมถ้วย
  ขนมชั้นขนมกล้วย กินด้วยกัน
  สามแช่แช่อิ่ม ปลากริมไข่เต่า
  กล้วยแขกข้าวเม่า มาแบ่งปัน
  อร่อยทั่วกัน ทั้งวงเอย

  น้ำเอ๋ย น้ำกรีนที อยู่ในวงมโหรี สบายใจเอย

  ( พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี )

 2. รออยู่ พูดว่า:

  เมื่อไหร่จ่ะประกาศผล???

  ลุ้นๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 3. จอ อุ งอ พูดว่า:

  เมื่อรัยจะประกาศผลค้าบ^^
  รอตั้งแต่เช้าแร๊ววว ว *
  ทามงานเปงระบบหน่อยสิคับ
  บอกว่าประกาศก้อน่าจะประกาศตั้งนานแร๊วน้าค้าบ…ทามงานไม่เปงระบบเรยคับ *

 4. จอ อุ งอ พูดว่า:

  ยังไม่ประกาศอีกหรอเนี่ย!!
  น่าเกลียดที่ซู้ดดดด !!! ทำงานกานยังงายเนี่ย

 5. รอผลออกมานานแว้วว!!! พูดว่า:

  รอผลออกอยู่น่ะค่ะ

  ^^.

 6. อนิจจัง พูดว่า:

  ทราบข่าวว่าจะประกาศวันจันทร์ครับ
  มีเหตุผิดพลาดเล็กน้อย
  หรือไม่ก็ติดตามที่ไทยคิดอีกที่แล้วกันครับ

 7. จอ อุ งอ พูดว่า:

  ตกลงว่าประกาศวันจันทร์แน่หรือป่าว???
  จะได้รอ….ไม่ใช่ปล่อยให้รอเหมือนครั้งที่แล้วน้า ^^

 8. .................. พูดว่า:

  เมื่อไหร่จะประกาศ

 9. อนิจจัง พูดว่า:

  ทราบมาอีกว่า ปีนี้นะส่งแฟกซ์ไปตามโรงเรียนที่เข้ารอบ จะไม่ประกาศตามโทรศัพท์หรือเวบไซต์

  ต้องติดตามต่อไปครับ

 10. จอ อุ งอ พูดว่า:

  เย่ๆๆๆติดแร๊ววว
  มีตั้ง12วงยุ่
  ไม่เปงรัย..สู้ๆ >>> เปงกำลังใจให้ตัวเอง 555

 11. อนิจจัง พูดว่า:

  คุณ จอ อุ งอ
  จากโรงเรียนอะไรครับ
  ยินดีด้วยนะครับ

 12. เซง........ พูดว่า:

  พิบูลสู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆถึงไม่ผ่านก็จาสู้………สู้โว้ย……

 13. ติดด้วยค่ะ พูดว่า:

  มีโรงเรียนอะไรติดบ้างค่ะ

 14. จอ อุ งอ พูดว่า:

  ไปดูผลใน thaikidห.com * สิคับ ^^

 15. อดเข้ารอบชิง ค่ะ พูดว่า:

  มีโรงเรียนอะไรผ่านรอบชิง บ้างคะ

 16. จอ อุ งอ พูดว่า:

  ที่ติดเข้ารอบก็มี
  1.เตรียมอุดม
  2.เทพศิรินทร์
  3.มหาวชิราวุธ
  4.ทุ่งสง
  5.นวมินทราชูทิศ สวนกุหลาบ
  6.อรรถวิทย์

 17. jakhae พูดว่า:

  ยังไม่เหนประกาศสักทีอ่ะ

 18. จอ อุ งอ พูดว่า:

  นั้นสิ^^^
  ทามมัยไม่ปรากาศเดี่ยวซักทีอ่า

 19. บ๊ะบ๊อง พูดว่า:

  ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากศูนย์สังคีตศิลป์

  ผลการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๓
  ประเภทเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง(รอบแรก)

  ตามที่ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) จัดประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ ๒๕ ปี ๒๕๕๓ ประเภทการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง มีผู้ผ่านรอบคัดเลือก เข้ารอบชิงชนะเลิศ เรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

  การบรรเลงเดี่ยว – จะเข้ จำนวน ๗ ราย
  เพลงนกขมิ้นสามชั้น

  ๑. นายพสิษฐ์ ลิ้มเพียรกุล – บ้านเกี้ยวกระดังงา กทม.
  ๒. นายวิภาส พยุงวงษ์ – โรงเรียนเทพศิรินทร์ กทม.
  ๓. นายวิศรุต แซ่จุง – โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์ฯ จ.สงขลา
  ๔. นางสาวสโรชา สุทธิสวัสดิ์ – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
  ๕. เด็กหญิงสุดารัตน์ พรหมฤทธิ์ – โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์ฯ จ.สงขลา
  ๖. เด็กหญิงสุพรรษา สุขภิรมย์ – โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
  ๗. นายอนุเทพ มีเลิศสม – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.

  การบรรเลงเดี่ยว – ซอด้วง จำนวน ๙ ราย
  เพลงพญาโศก

  ๑. นายพัชรพล ศรีประไหม – โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร กทม.
  ๒. นางสาวพิรญาณ์ สำราญจิตต์ – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กทม.
  ๓. นางสาวมุกดาห์ อิสสระ – โรงเรียนสตรีปากพนัง จ.นครศรีธรรมราข
  ๔. นายวีระกิจ สุวรรณพิทักษ์ – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กทม..
  ๕. นายวรปรีขญ์ ทองหล่อ – โรงเรียนสารวิทยา กทม.
  ๖. นางสาวสิรภัทร สร้อยทอง – โรงเรียนนานาชาติเอกมัย กทม.
  ๗. นางสาวสุวิชา พระยาชัย – บ้านดนตรีพระยาชัย จ.จันทบุรี
  ๘. นายโสฬส ละออซุ่นใช้ – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
  ๙. นางสาวอัญมณี กาญจนะโหติ – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.

  การบรรเลงเดี่ยว – ระนาดเอก จำนวน ๗ ราย
  เพลงลาวแพน

  ๑. นายเฉลิมพันธุ์ ฤาวิชา – โรงเรียนเทพศิรินทร์ กทม.
  ๒. นางสาวธมนวรรณ อยู่ดี – โรงเรียนศึกษานารี กทม.
  ๓. เด็กชายธงทอง สุวรรณะ – โรงเรียนราชวินิตมัธยม กทม.
  ๔. นายพรภิรมณ์ จิตรีงาม – โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กทม.
  ๕. นายพรสวรรค์ พุกเจริญ – บ้านดนตรีแป้นเจริญ จ.สมุทรปราการ
  ๖. เด็กชายศุภมิต รัตนเสถียร – โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม
  ๗. เด็กชายสุเมธา ทรัพย์รังสี ? โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กทม.

  ขับร้องเพลงไทย จำนวน ๘ ราย
  เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง

  ๑. นางสาวชนานาถ พาเรือง – โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กทม.
  ๒. นางสาวตวิษา เริ่มวัฒนะ – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
  ๓. นางสาวพัชราพร ผลพืช – โรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี
  ๔. นางสาวรจนา แสงทอง – โรงเรียนเทพมงคลรังษี จ.กาญจนบุรี
  ๕. นายวิเซษฐชาย กมลสัจจะ – โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี
  ๖. นายศรัณย์ อานาภรณ์ – โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
  ๗. นายศักดา ประดับ – โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์ฯ จ.สงขลา
  ๘. นายอนิรุทธิ์ กุวลัยรัตน์ – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.

 20. รวิภาส พูดว่า:

  ผลชื่อ รวิภาส พยุงวงษ์ ครับ พิมตกป่าวครับ คนจะเข้คนที่2

  แล้ว จอ อุ งอ ประกวดไรหรอ?

 21. รวิภาส พูดว่า:

  ผมชื่อ รวิภาส พยุงวงษ์ ครับ พิมตกป่าวครับ คนจะเข้คนที่2

  แล้ว จอ อุ งอ ประกวดไรหรอ?

 22. บ๊ะบ๊อง พูดว่า:

  ดีจัยด้วยนะ นายรวิภาส ^^

 23. จอ อุ งอ พูดว่า:

  ประกวดเดี่ยวจะเข้เหมือนกันค้าบ
  คนที่3ค้าบ พิมตกด้วยค้าบ ชื่อวิศรุต แซ่จุ่งคับ
  ยินดีที่ได้รู้จักคับ เราเล่นไม่เก่งอ่ะ

 24. พัชรพล พูดว่า:

  เฮ้ยติดได้ไงว่ะซอด้วงคนแรกซะด้วย ยินดีกับทุกคนด้วยนะครับ 🙂

 25. นักร้องน้องรัก พูดว่า:

  ปีนี้มีอัสสัมชัญสมุทรปราการด้วย มะก่อนไม่เคยเห็น ยินดีด้วยค้าบ

 26. smile :) พูดว่า:

  ขอบคุณครับ ตื่นเต้นจังเลย ใกล้วันประกวดล่ะนะครับ

 27. sakda พูดว่า:

  ขอแสดง ความยินดีกับคุณ จอ อุ งอ ด้วยนะ

  และดีใจ กับ ตัวเอง ด้วย

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com