xxa 14 มิถุนายน 2010 The Magic Drum Circle The Magic Drum Circle

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับชมคอนเสิร์ต The Magic Drum Circle โดยวง Myanmar Pyay Kyauk Sein ซึ่งเป็นการแสดงวัฒนธรรมทางดนตรี กับเสียงกลองอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศพม่า

ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553 เวลา 14.00 น. ห้อง 407 อาคาร A วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ที่มา : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Be Sociable, Share!

Tags: ,

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com