xxa 11 กรกฎาคม 2010 โครงการแข่งขันดนตรีไทย "ราชภัฏภูเก็ตสังคีต ครั้งที่ 3" โครงการแข่งขันดนตรีไทย “ราชภัฏภูเก็ตสังคีต ครั้งที่ 3”

โครงการแข่งขันดนตรีไทย "ราชภัฏภูเก็ตสังคีต ครั้งที่ 3"

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการแข่งขันดนตรีไทย ราชภัฏภูเก็ตสังคีต ครั้งที่ 3

เป็นการแข่งขันระดับนักเรียน ประเภทวงเครื่องสายผสมเครื่องตีเครื่องเดี่ยว โดยเลือกสำหรับแข่งขัน 1 ใน 10 เพลง ดังต่อไปนี้

1. ขอมทรงเครื่อง เถา ใช้หน้าทับปรบไก่ หรือหน้าทับเขมร
2. เขมรปากท่อ เถา ใช้หน้าทับปรบไก่ หรือหน้าทับเขมร
3. นางครวญ เถา ใช้หน้าทับปรบไก่
4. สุดสงวน เถา ใช้หน้าทับปรบไก่
5. แขกขาว เถา ใช้หน้าทับแขก
6. พม่าเห่ เถา ใช้หน้าทับปรบไก่
7. มอญขว้างดาบ เถา ใช้หน้าทับปรบไก่
8. กล่อมนารี เถา ใช้หน้าทับปรบไก่
9. แขกต่อยหม้อ เถา ใช้หน้าทับแขก
10. ราตรีประดับดาว เถา ใช้หน้าทับปรบไก่

ส่งใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553 และดำเนินการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2553 เวลา 08.00 – 17.30 น. ณ โรงละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผ่าน คุณ nuttaphol simmusica

Be Sociable, Share!

Tags: ,

มี 1 ความคิดเห็น ต่อ “โครงการแข่งขันดนตรีไทย “ราชภัฏภูเก็ตสังคีต ครั้งที่ 3””

  1. Gracye พูดว่า:

    The voice of rationiltay! Good to hear from you.

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com