xxa 23 พฤศจิกายน 2010 สยามมานุสสติ จุฬาฯ เชิญร่วมงานศิลปวัฒนธรรม “สยามานุสสติ”

สยามานุสสติ

สยามานุสสติ

สำนักงานนิสิตสัมพันธ์ ร่วมกับ ชมรมในสังกัดฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม สโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานเทิดพระเกียรติ “สยามานุสสติ” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคารศิลปวัฒนธรรม อาคารพิพิธภัณฑ์และลานข้างอาคารศิลปวัฒนธรรม

กำหนดการงาน “สยามานุสสติ” การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า

การแสดงนิทรรศการภาพถ่าย

วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2553
ณ อาคารพิพิธภัณฑ์
เวลา 9.00 17.00 น.
การแสดงนิทรรศการภาพถ่าย
ของชมรมศิลปะการถ่ายภาพ

การแสดงบนเวที

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553

เวทีอาคารศิลปวัฒนธรรม

16.50 น.

– การฉายภาพยนตร์ชุดย้อนอดีต100 ปีสยามประเทศ โดยชมรมภาพยนตร์

– การขับร้องประสานเสียงเพลงมหาวชิราวุธ เพลงดุจบิดามารดร และเพลง Pass the Love Forward (ส่งต่อความรัก)
โดยชมรมนักร้องประสานเสียง สโมสรนิสิตฯ

– พิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

รองอธิการบดีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ
หน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้แทนนิสิตชมรมวรรณศิลป์อ่านบทอาศิรวาท

– การแสดงตับคอนเสิร์ตเรื่อง “ธรรมาธรรมะสงคราม” โดยชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตฯ

18.00 น.

– การขับร้องประสานเสียงเพลงชาติไทย โดยชมรมนักร้องประสานเสียง สโมสรนิสิตฯ

เวทีลานข้างอาคารศิลปวัฒนธรรม

18.05 น.

– การบรรเลงเพลงจากบทพระราชนิพนธ์ เพลงฟังดนตรีเถิดชื่นใจ เพลงความรัก เพลงสาส์นรัก เพลงสีชัง และเพลงสายสวาท โดยชมรมดนตรีสากล สโมสรนิสิตฯ (C.U.Band)

– การแสดงชุด “แต่งไม้งามด้วยหนามคม” ของชมรมศิลปะป้องกันตัวและอาวุธไทย

– การแสดงฟ้อนผางพม่า ของชมรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา

– การแสดงรำซัดชาตรี ของชมรมจุฬาฯ ทักษิณ

– การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน พระรามตามกวาง ของชมรมนาฏศิลป์ฯ

– การแสดงฟ้อนตังหวาย ของชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน

– การแสดงชุดมหาธีรราชสดุดี จตุรภาคีอาศิรวาท โดยชมรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา ชมรมจุฬาฯ ทักษิณ ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ชมรมนาฏศิลป์ฯ และชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตฯ

– การบรรเลงเพลงจากบทพระราชนิพนธ์ เพลงคำปฏิญาณ เพลงไทยสามัคคี และเพลงไทยรวมกำลัง โดยชมรมดนตรีสากล สโมสรนิสิตฯ (C.U.Band)

– การขับร้องหมู่เพลงสยามานุสติ โดยผู้แสดงทุกชมรม

20.08 น. จบการแสดง

ที่มา : คุณอดีตคนฉิ่ง Thaikids

Be Sociable, Share!

Tags:

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com