xxa 10 กุมภาพันธ์ 2011 ประกวดดนตรีไทย ม.นเรศวร ระดับมัธยมศึกษา ภาคเหนือ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 3 การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด เข้าร่วม การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ อาคารโรงละครเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ส่งเอกสารใบสมัคร และวีดีโอการบรรเลงรอบคัดเลือกได้บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไชต์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย

ประกวดดนตรีไทย ม.นเรศวร ระดับมัธยมศึกษา ภาคเหนือ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 3

ประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคเหนือ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 3

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

Be Sociable, Share!

Tags: ,

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com