TLE 28 พฤษภาคม 2011 วงเครื่องสายไทย กองการสังคีต กรมศิลปากร หอแสดงดนตรีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แหล่งชุมนุมใหม่ของนักฟังเพลง

วงเครื่องสายไทย กองการสังคีต กรมศิลปากร

วงเครื่องสายไทย กองการสังคีต กรมศิลปากร

ถ้าไม่นับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นี่ถือเป็นหอแสดงดนตรีแห่งที่ ๒ รองจากหอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เป็น “คอนเสิร์ตฮอลล์” สร้างขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมดนตรีที่เน้น “การฟัง” โดยเฉพาะ

หอแสดงดนตรี แห่งจุฬาฯ ที่ว่านี้ เป็นคนละส่วนและเป็นคนละเรื่องกับหอประชุมใหญ่ที่จุฬาฯ มีอยู่ ตั้งอยู่ภายในอาคารศิลปวัฒนธรรม ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายในออกแบบให้มีระบบเสียง Acoustic ที่ว่ากันว่าจะทำให้การฟังดนตรีไพเราะยิ่งขึ้น พร้อมที่นั่งอย่างดีสำหรับผู้ชมผู้ฟังจำนวน ๒๔๐ ที่นั่ง

นี่จึงถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่หอแสดงดนตรีแห่งนี้ จะช่วยกระตุ้นให้วัฒนธรรมการฟังดนตรีในสังคมไทย มีความเข้มแข็งและสามารถเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้มากยิ่งขึ้น

หอแสดงดนตรี แห่งจุฬาฯ เริ่มเปิดใช้อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ประมาณปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยจัดกิจกรรมแสดงดนตรีทั้งไทยและเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น เทศกาล “ชวนฟังเพลงบรรเลงที่จุฬาฯ” (Art Music Fest) เป็นรายการแสดงของวงดนตรีสากล มีทั้งการแสดงวงฟลูต วงคลาริเน็ต วงแซ็กโซโฟน คณะนักร้องประสานเสียง วงเครื่องสายจุฬาฯ ฯลฯ ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เทศกาลนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ แล้ว

นอกจากนี้ ยังมีรายการแสดงดนตรีไทย ที่จัดขึ้นทุกๆ วันศุกร์ที่สามของเดือน เป็นการแสดงดนตรีไทยของศิลปินและนักดนตรีวิชาชีพ ทั้งจากสถาบันการศึกษา หน่วยราชการ วงดนตรีจากสำนักต่างๆ จึงถือได้ว่า รายการนี้จะเป็นตัวเลือกใหม่ และมีความน่าสนใจไม่น้อยกว่ารายการ “จุฬาวาทิต” ที่จัดแสดงขึ้นเป็นประจำ ทุกศุกร์ต้นเดือน ณ เรือนไทยจุฬาฯ

ล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้จัดการแสดงวงเครื่องสายไทยเครื่องเดี่ยว จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ซึ่งครั้งนี้เป็นการมาเยือนเป็นครั้งที่ ๒ ของนักดนตรีจากกองการสังคีต เพราะก่อนหน้านี้ได้นำวงปี่พาทย์เสภามาแสดงฝีมืออวดผู้ฟังมาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน

สำหรับรายการแสดงที่นำเสนอสู่ผู้ฟังในคืนวันนั้น ประกอบด้วยบทเพลงต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑. โหมโรงขวัญเมือง
๒. เพลงสมโภชพระนคร เถา
๓. เพลงใบ้คลั่ง สามชั้น
๔. เดี่ยวจะเข้รับร้อง เพลงสุรินทราหู สามชั้น
๕. เดี่ยวซอด้วง เพลงพญาครวญ สามชั้น
๖. เดี่ยวซออู้ เพลงพญาโศก สามชั้น
๗. เพลงทยอยญวน เถา
๘. เพลงนกขมิ้น เถา

จากการเข้าร่วมสังเกตการณ์วันดังกล่าว ด้านระบบการจัดการ รายการนี้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของจุฬาฯ หรือบุคคลจากภายนอก เข้ารับชมการแสดง “ฟรี” โดยที่ยังไม่มีระบบการจองบัตรที่นั่งล่วงหน้า หรือออกบัตรหน้างานเพื่อจองที่นั่งตามหมายเลข ผู้ชมผู้ฟังสามารถเลือกที่นั่งได้อย่างตามใจชอบ

ซึ่งเข้าใจว่า ในอนาคตทางผู้จัดการหอแสดงดนตรี คงมีการวางระบบในเรื่องนี้ เพื่อป้องกันปัญหาการช่วงชิงที่นั่งสำหรับบางคอนเสิร์ต ที่อาจมีผู้เข้าชมมากกว่าจำนวนที่นั่งที่หอแสดงดนตรีมีอยู่

ทั้งนี้ รวมถึงเรื่องการเดินเข้าออกและการถ่ายภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ขณะที่นักดนตรีกำลังทำการแสดงอยู่ เพราะสิ่งที่พบเห็น คือ ผู้ชมผู้ฟังสามารถเดินเข้าออกได้อย่างเสรี มีการพูดคุยโทรศัพท์ โดยเฉพาะช่างถ่ายภาพของหอแสดงดนตรีเอง ที่เดินไปมาขณะทำการแสดง ถือเป็นการรบกวนสมาธิของผู้เข้าร่วมชมคนอื่นๆ เป็นอย่างยิ่ง

สำหรับในเรื่องนี้ ทางหอแสดงดนตรีควรมีข้อปฏิบัติในการเข้าชมอย่างชัดเจน เพื่อสร้าง “มาตราฐาน” และวัฒนธรรมในการเข้าชมดนตรี เช่น จัดเจ้าหน้าที่ดูแลประตูทางเข้าออก ไม่อนุญาตให้เข้าออกระหว่างช่วงเวลาที่ทำการแสดง จัดพื้นที่มุมใดมุมหนึ่งสำหรับถ่ายภาพของเจ้าหน้าที่ของหอแสดงดนตรี ห้ามพูดคุย หรือใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ฯลฯ

เมื่อจุฬาฯ มีหอแสดงดนตรีที่ทันสมัย ก็ควรมีระบบการจัดการ สภาพแวดล้อม และคนทำงานที่ทันสมัยด้วย เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้ควรมาพร้อมกัน ถึงจะเกิดความสมบูรณ์แบบ เพื่อหอแสดงดนตรีแห่งนี้ จะได้เป็นแหล่งชุมนุมใหม่ของนักฟังเพลง และเป็นเครื่องแสดงถึงรสนิยมของคนในสังคมต่อไป

รายชื่อผู้บรรเลงวงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

นักดนตรีจากกองการสังคีต กรมศิลปากร

ขับร้อง
สมบัติ สังเวียนทอง
กานต์สินี สังเวียนทอง
กำจรเดช สดแสงจันทร์
ขลุ่ยเพียงออ พรชัย ตรีเนตร
ซอด้วง เลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรี
ซออู้ สุริยะ ชิตท้วม
จะเข้ อภิชัย พงษ์ลือเลิศ
โทน รำมะนา
สุภร อิ่มวงศ์
ยุทธนา ชิตท้วม
ฉิ่ง อาทิตย์ ผ่อนร้อน

โหมโรงขวัญเมือง

http://www.youtube.com/watch v=GzzJabITIcA

ใบ้คลั่ง ๓ ชั้น

http://www.youtube.com/watch v=iaiCnOOauVM

ทยอยญวณ เถา

http://www.youtube.com/watch v=aK_7ljFP2To

สุรินทราหู ๓ ชั้น เดี่ยวจะเข้

http://www.youtube.com/watch v=Uq79tJ8eg90

พญาโศก พญาครวญ เดี่ยวซออู้ ซอด้วง

http://www.youtube.com/watch v=6YbivwwQ3LU

นกขมิ้น เถา

http://www.youtube.com/watch v=9uaw6bMl45k

 

 

Be Sociable, Share!

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

มี 2 ความคิดเห็น ต่อ “หอแสดงดนตรีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แหล่งชุมนุมใหม่ของนักฟังเพลง”

  1. aeiou พูดว่า:

    ขอบคุณมากครับและเห็นด้วยครับ

  2. ratanaporn tansittipat พูดว่า:

    ทำอย่างไรจะไม่พลาดการชมการแสดงคะ โทร.มาไม่ทัน ที่นั่งเต็ม เสียดายมาก

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com