Category: ข่าว

การประกวดดนตรีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2555

20 พฤศจิกายน 2012 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน ฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ 12 และประกวดดนตรีไทยระดับประถมศึกษาชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555

คอนเสิร์ตเสียงอุษาคเนย์ (SEA MUSIC) ครั้งที่ ๓

15 ตุลาคม 2011 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

แฟนเพลงดนตรีไทยและดนตรีไทยร่วมสมัยไม่ควรพลาด คอนเสิร์ต “เสียงอุษาคเนย์” ครั้งที่ ๓ ที่รวมเหล่าพลพรรคนักดนตรีมืออาชีพมาสำแดงฝีมืออย่างคับคั่ง

คอนเสิร์ตเสียงอุษาคเนย์ (SEA MUSIC) ครั้งที่ ๒

14 กันยายน 2011 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

เชิญชม คอนเสิร์ต “เสียงอุษาคเนย์” ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ กันยายน ๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คอนเสิร์ตเสียงอุษาคเนย์ (SEA MUSIC) ครั้งที่ ๑

10 สิงหาคม 2011 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

ครั้งแรกในประเทศไทยกับการแสดงดนตรีไทยเพื่อการฟัง ๑๔ สิงหาคม ๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญร่วมเสวนาประกอบการสาธิต ดนตรีพื้นบ้านไทใหญ่ และ ลิเกจ้าดไต

7 สิงหาคม 2011 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

คณะศิลปกรรมศาตร์ ร่วมกับสำนักบริการงานศิลปวัฒนธรรม สำนักวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมเสวนาประกอบการสาธิต ดนตรีพื้นบ้านไทใหญ่ และลิเกจ้าดไต

งานไหว้ครูของชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

24 กรกฎาคม 2011 หมวดหมู่ ข่าว โดย eakapol S

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานพิธีไหว้ครูและครอบครูของชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันที่ 3 – 4 กันยายน พ.ศ.2554

การประกวดดนตรีไทยระดับประชาชน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2554

19 มิถุนายน 2011 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

หลักเกณฑ์และใบสมัครการประกวดดนตรีไทยระดับประชาชน ม.รามคำแหง ครั้งที่ 8 ประจำปี 2554

เชิญชม Master Recital นายพรชัย ผลนิโครธ

7 พฤษภาคม 2011 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

ผลงานดนตรีปฏิบัติ ของนักศึกษาปริญญาโท แขนงวิชาดนตรีปฏิบัติ (ระนาดเอก) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2554

ครูเจริญใจ สุนทรวาทิน ถึงแก่กรรมแล้ว

10 เมษายน 2011 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๔ ครูเจริญใจ สุนทรวาทิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ถึงแก่กรรม ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓

10 กุมภาพันธ์ 2011 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชอเชิญเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓

เชิญร่วมงานดนตรีไทยในสายลมหนาว

16 มกราคม 2011 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

ชมรมนาฏศิลปและดนตรีไทยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมการแสดงดนตรีไทย “ดนตรีไทยในสายลมหนาว” ในวันอาทิตย์ที่ 6 กุมาพันธ์ 2554 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

เชิญชมการแสดงดนตรีไทยสามสถาบัน ธรรมศาสตร์ จุฬาฯ เกษตรฯ

16 มกราคม 2011 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

การแสดงดนตรีไทยสามสถาบัน ประจำปี 2554 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพในปีนี้ วันเสาร์ที่ 22 ม.ค. 54 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป

จุฬาวาทิตครั้งที่ ๑๖๒ “ครูวรยศ ศุขสายชล”

23 ธันวาคม 2010 หมวดหมู่ ข่าว โดย Tvoice

เชิญชมจุฬาวาทิตครั้งที่ ๑๖๒ วงเครื่องสายผสม ครูวรยศ ศุขสายชล เวลา ๑๗.๓๐ น. วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ เรือนไทยจุฬา

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีไทย “มงคลครุศาสตร์”

15 ธันวาคม 2010 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีไทย “มงคลครุศาสตร์” โดยวงดนตรีคณะสำเนียงไพเราะ นำโดย อาจารย์เหมราช เหมหงษา

๑ ทศวรรษา…อักษรานุสรณ์ ระลึกกาล ๑๐ ปีแห่งการจากไปคุณครูฉลวย จิยะจันทน์

23 พฤศจิกายน 2010 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

นิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะศิษย์คุณครูฉลวย จิยะจันทน์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน ๑ ทศวรรษา…อักษรานุสรณ์ ระลึกกาล ๑๐ ปีแห่งการจากไปคุณครูฉลวย จิยะจันทน์

จุฬาฯ เชิญร่วมงานศิลปวัฒนธรรม “สยามานุสสติ”

23 พฤศจิกายน 2010 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

ขอเชิญร่วมงานเทิดพระเกียรติ “สยามานุสสติ” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ม.รามคำแหง

11 กันยายน 2010 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีไหว้ครู-ครอบครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ในวันเสาร์ที่ 25 และ วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2553

เซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีฯ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2553

31 สิงหาคม 2010 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเวทีเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีฯ ครั้งที่ 14 รับสมัครเยาวชนระดับประถม-อุดมศึกษา (อายุไม่เกิน 25 ปี) ขับร้องหรือเล่นเครื่องดนตรีทุกชนิดที่ไม่ใช้ไฟฟ้า

Revealing Siam เปิดแคว้นแดนสยาม

24 สิงหาคม 2010 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

คอนเสิร์ตประจำปีของหลักสูตรเตรียมศิลปินดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 26-28 สิงหาคม 2553 เวลา 19.00 น.

ขอประวัติศาสตร์คืนกลับมา งานวิจัยค้นคว้า เรื่อง นักดนตรีบรรดาศักดิ์ กรมมหรสพ สมัยรัชกาลที่ ๖ – ๗

24 สิงหาคม 2010 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

โดย เสถียร ดวงจันทร์ทิพย์ นักวิจัย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.