บันทึก

หอแสดงดนตรีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แหล่งชุมนุมใหม่ของนักฟังเพลง

28 พฤษภาคม 2011 TLE

๒๐ พฤษภาคม วงเครื่องสายไทยเครื่องเดี่ยว สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ณ หอแสดงดนตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิธีสวดอภิธรรมศพอาจารย์ณัฐวิภา มูลธรรมเกณฑ์ วันที่ 1 มิ.ย. 2553

3 มิถุนายน 2010 xxa

รูปภาพและเสียงเพลงในพิธีสวดอภิธรรมศพอาจารย์ณัฐวิภา มูลธรรมเกณฑ์ วันที่ 1 มิ.ย. 2553

พิธีรดน้ำและสวดอภิธรรมศพอาจารย์ณัฐวิภา มูลธรรมเกณฑ์

31 พฤษภาคม 2010 TLE

พิธีรดน้ำและสวดอภิธรรมศพอาจารย์ณัฐวิภา มูลธรรมเกณฑ์ ณ ศาลา 10 วัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2553

วีดีโอในการประกวดดนตรีไทยระดับประชาชน ม.รามคำแหง ครั้งที่ 5 ปี 2551

4 พฤษภาคม 2010 xxa

วีดีโอการประกวดดนตรีไทยระดับประชาชนครั้งที่ 5 ประเภทวงเครื่องสายผสม จัดโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2551

วีดีโอในงานไหว้ครูบ้านพาทยรัตน์ปี 2551

24 เมษายน 2010 xxa

วีดีโอในการบรรเลงถวายมือ งานไหว้ครูบ้านพาทยรัตน์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 ณ วัดบำรุงธรรม

วีดีโอในงานเสียงสะท้อนระนาดครูบุญยงค์ฯ

13 เมษายน 2010 xxa

สืบเนื่องจากงานเสียงสะท้อนระนาดครูบุญยงค์ เสียงไข่มุกยังคงหล่นบนจานหยก ตอนนี้ผมได้รับวีดีโอบันทึกการแสดงบนเวทีจากน้องแวน ผู้บันทึกวีดีโอและเอื้อเฟื้อมาให้เราได้ชมกันในโลกออนไลน์

เสียงสะท้อนระนาดครูบุญยงค์ เสียงไข่มุกยังคงหล่นบนจานหยก

1 มีนาคม 2010 TLE

โครงการปริญญานิพนธ์ทางดุริยางคศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เสียงสะท้อนระนาดครูบุญยงค์ เสียงไข่มุกยังคงหล่นบนจานหยก

สังคีตภิรมย์ ๕ ศาลารัก

9 กุมภาพันธ์ 2010 TLE

สังคีตภิรมย์ ๕ ศาลารัก คอนเสิร์ตดนตรีไทยโดยแขนงวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพจุฬาวาทิตครั้งที่ ๑๕๗ วงมิตรประสาร

7 กุมภาพันธ์ 2010 xxa

เก็บภาพมาฝากเช่นเคยจากเรือนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรายการจุฬาวาทิตครั้งที่ ๑๕๗ วงมิตรประสาร

บุญเลิศ ปิ่นช้าง

13 มกราคม 2010 เสถียร ดวงจันทร์ทิพย์

พิธีสวดอภิธรรมครูบุญเลิศ ปิ่นช้าง ณ วัดแก้วไพฑูรย์

บันทึกการประกวด “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ 24/2552

29 ธันวาคม 2009 xxa

สรุปการประกวดและภาพถ่าย

พิธีมอบรางวัลสุกรี เจริญสุข ประจำปี ๒๕๕๒

27 ธันวาคม 2009 TLE

พิธีมอบรางวัลสุกรี เจริญสุข ประจำปี ๒๕๕๒ แก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

บันทึกครุศาสตร์คอนเสิร์ตครั้งที่ ๓๐ ศรีศตพรรษ์

17 ธันวาคม 2009 TLE

คืนวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปชมการแสดงดนตรีที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็นการแสดงดนตรีของนิสิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิธีไหว้ครูดนตรีปี่พาทย์มูลนิธิดุริยประณีต

15 ธันวาคม 2009 TLE

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2552 พิธีไหว้ครูดนตรีปี่พาทย์มูลนิธิดุริยประณีต

รายการจุฬาวาทิตครั้งที่ 155 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

6 ธันวาคม 2009 xxa

รายการจุฬาวาทิตครั้งที่ 155 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2552 เวลา 17.30 น.

งานไหว้ครูบูชาคุณ บ้านครูรวม พรหมบุรี

24 พฤศจิกายน 2009 TLE

พิธีไหว้ครู สำนักดนตรีบ้านครูรวม พรหมบุรี วันพฤหัสที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2552

ภาพรายการจุฬาวาทิตครั้งที่ 154

23 พฤศจิกายน 2009 Sweet Saw

ภาพรายการจุฬาวาทิต ครั้งที่ 154 ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2552

บันทึกงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 37

3 พฤศจิกายน 2009 xxa

บันทึกงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 37 ดุริยารมย์ อุดมศึกษา วันที่ 31 ตุลาคม 2552 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

สีสันงาน นวราตรี

15 ตุลาคม 2009 TLE

นวราตรี เทศกาลสำคัญของศาสนิกชนชาวฮินดู ที่จะร่วมกันบูชาพระแม่อุมาเทวีอย่างยิ่งใหญ่

บันทึกการประกวดดนตรีไทยแห่งชาติครั้งที่ 3

12 ตุลาคม 2009 xxa

รูปถ่าย และวีดีโอในการประกวดดนตรีไทยแห่งชาติครั้งที่ 3 ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย