ฟังเพลง

วงเครื่องสายผสม ครูวรยศ ศุขสายชล

11 สิงหาคม 2011 xxa

วงเครื่องสายผสม ครูวรยศ ศุขสายชล บรรเลงในรายการจุฬาวาทิตครั้งที่ 162 ณ เรือนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 7 มกราคม 2554

วงเครื่องสาย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

10 สิงหาคม 2011 xxa

วงเครื่องสาย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรเลง ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔

หอแสดงดนตรีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แหล่งชุมนุมใหม่ของนักฟังเพลง

28 พฤษภาคม 2011 TLE

๒๐ พฤษภาคม วงเครื่องสายไทยเครื่องเดี่ยว สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ณ หอแสดงดนตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุดจิตต์ ๗๒ กะรัต

9 กรกฎาคม 2010 xxa

เพลงจากละครร้อง “สาวเครือฟ้า” คณะแม่สุดจิตต์ บางลำพู ที่ระลึกครบหกรอบ ครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต

ซอทิพย์ เสียงทอง

8 กรกฎาคม 2010 xxa

ซอทิพย์ เสียงทอง ครูเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ เดี่ยวซอด้วง ครูสุรางค์ ดุริยพันธุ์ ขับร้อง

Master Recital นางสาวบุตรี สุขปาน

20 มิถุนายน 2010 xxa

การแสดงผลงานดนตรีปฏิบัติระดับมหาบัณฑิต ของนางสาวบุตรี สุขปาน นักศึกษาปริญญาโท แขนงวิชาดนตรีปฏิบัติ (ขับร้องไทย)

พิธีสวดอภิธรรมศพอาจารย์ณัฐวิภา มูลธรรมเกณฑ์ วันที่ 1 มิ.ย. 2553

3 มิถุนายน 2010 xxa

รูปภาพและเสียงเพลงในพิธีสวดอภิธรรมศพอาจารย์ณัฐวิภา มูลธรรมเกณฑ์ วันที่ 1 มิ.ย. 2553

เพลงไทยในวรรณคดี ทำนองดนตรีไทย

28 พฤษภาคม 2010 xxa

เพลงไทยในวรรณคดี ทำนองดนตรีไทย บรรเลงโดยวงดนตรีไทย โรงเรียนจิตรลดา

เสียงไทยใจสะอาด ๒

23 พฤษภาคม 2010 xxa

เสียงไทยใจสะอาด ๒ ผลงานการบรรเลงดนตรีไทยโดยคณาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี ๒๕๔๘

เสียงไทย ใจสะอาด ๑

22 พฤษภาคม 2010 xxa

เสียงไทย ใจสะอาด ๑ ผลงานการบรรเลงดนตรีไทยโดยคณาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล บันทึกเสียงเมื่อวันที่ ๑๔-๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

ที่ระลึกงานมุทิตาจิต ๗๒ ปี ครูสุรางค์ ดุริยพันธ์

21 พฤษภาคม 2010 Sweet Saw

ในงานไหว้ครูดนตรีไทยปี ๒๕๕๒ สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒ สิงหาคม ๒๕๕๒

วีดีโอในการประกวดดนตรีไทยระดับประชาชน ม.รามคำแหง ครั้งที่ 5 ปี 2551

4 พฤษภาคม 2010 xxa

วีดีโอการประกวดดนตรีไทยระดับประชาชนครั้งที่ 5 ประเภทวงเครื่องสายผสม จัดโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2551

วีดีโอในงานไหว้ครูบ้านพาทยรัตน์ปี 2551

24 เมษายน 2010 xxa

วีดีโอในการบรรเลงถวายมือ งานไหว้ครูบ้านพาทยรัตน์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 ณ วัดบำรุงธรรม

Osaka International Music Competition 2010

23 เมษายน 2010 xxa

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อร่วมแข่งขันในเวทีระดับโลก The 11th Osaka International Music Competition

วีดีโอในงานเสียงสะท้อนระนาดครูบุญยงค์ฯ

13 เมษายน 2010 xxa

สืบเนื่องจากงานเสียงสะท้อนระนาดครูบุญยงค์ เสียงไข่มุกยังคงหล่นบนจานหยก ตอนนี้ผมได้รับวีดีโอบันทึกการแสดงบนเวทีจากน้องแวน ผู้บันทึกวีดีโอและเอื้อเฟื้อมาให้เราได้ชมกันในโลกออนไลน์

สังคีตภิรมย์ ๕ ศาลารัก

9 กุมภาพันธ์ 2010 TLE

สังคีตภิรมย์ ๕ ศาลารัก คอนเสิร์ตดนตรีไทยโดยแขนงวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สังคีตรฦก

14 ธันวาคม 2009 xxa

ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ประสิทธิ์ ถาวร วันที่ 9 มีนาคม 2546 วัดมกุฏกษัตริยาราม

อัมพร โสวัตร

13 ธันวาคม 2009 xxa

ผลงานการขับร้องของครูอัมพร โสวัตร ซีดีที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพครูอัมพร โสวัตร 29 มกราคม 2551 วัดมกุฏกษัติยาราม

60 ปี ครูพัฒนี พร้อมสมบัติ

13 ธันวาคม 2009 xxa

ผลงานการขับร้องของครูพัฒนี พร้อมสมบัติ ซีดีที่ระลึกในงานเกษียณอายุราชการครูพัฒนี พร้อมสมบัติ

เดี่ยวซอสามสาย ครูอุดม อรุณรัตน์

22 พฤศจิกายน 2009 xxa

เดี่ยวซอสามสาย โดยครูอุดม อรุณรัตน์ ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพครูอุดม อรุณรัตน์ ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม