Tag: งานดนตรีไทย

เชิญร่วมงานดนตรีไทยในสายลมหนาว

16 มกราคม 2011 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

ชมรมนาฏศิลปและดนตรีไทยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมการแสดงดนตรีไทย “ดนตรีไทยในสายลมหนาว” ในวันอาทิตย์ที่ 6 กุมาพันธ์ 2554 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

เชิญชมการแสดงดนตรีไทยสามสถาบัน ธรรมศาสตร์ จุฬาฯ เกษตรฯ

16 มกราคม 2011 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

การแสดงดนตรีไทยสามสถาบัน ประจำปี 2554 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพในปีนี้ วันเสาร์ที่ 22 ม.ค. 54 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีไทย “มงคลครุศาสตร์”

15 ธันวาคม 2010 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีไทย “มงคลครุศาสตร์” โดยวงดนตรีคณะสำเนียงไพเราะ นำโดย อาจารย์เหมราช เหมหงษา