Tag: งานดนตรี

คอนเสิร์ต “เรื่องราวระหว่างเขาควายและไม้ระนาด”

6 มิถุนายน 2009 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

คอนเสิร์ต “เรื่องราวระหว่างเขาควายและไม้ระนาด” แม้โลกจะเปลี่ยนแปลง คนจะเปลี่ยนไป แต่หัวใจของความเป็นไทยไม่เคยเปลี่ยน นั่นคือแนวคิดที่สร้างความแตกต่างให้กับการแสดงครั้งนี้ ซึ่งเราเรียกว่า คอนเสิร์ตคอนเซป (Concert Concept) มีแนวคิดที่จะนำเอกลักษณ์ของความเป็นไทยขึ้นมาเชิดชูใน 3 มิติ คือการได้ยิน ได้ฟังและสัมผัสความเป็นเอกลักษณ์ไทยด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง