Tag: ฉลวย จิยะจันทน์

๑ ทศวรรษา…อักษรานุสรณ์ ระลึกกาล ๑๐ ปีแห่งการจากไปคุณครูฉลวย จิยะจันทน์

23 พฤศจิกายน 2010 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

นิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะศิษย์คุณครูฉลวย จิยะจันทน์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน ๑ ทศวรรษา…อักษรานุสรณ์ ระลึกกาล ๑๐ ปีแห่งการจากไปคุณครูฉลวย จิยะจันทน์