Tag: บุหลัน

วงเครื่องสายผสม ครูวรยศ ศุขสายชล

11 สิงหาคม 2011 หมวดหมู่ ฟังเพลง โดย xxa

วงเครื่องสายผสม ครูวรยศ ศุขสายชล บรรเลงในรายการจุฬาวาทิตครั้งที่ 162 ณ เรือนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 7 มกราคม 2554