Tag: ผกาภิรมย์

วีดีโอในการประกวดดนตรีไทยระดับประชาชน ม.รามคำแหง ครั้งที่ 5 ปี 2551

4 พฤษภาคม 2010 หมวดหมู่ บันทึก, ฟังเพลง โดย xxa

วีดีโอการประกวดดนตรีไทยระดับประชาชนครั้งที่ 5 ประเภทวงเครื่องสายผสม จัดโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2551

จุฬาวาทิต ครั้งที่ ๑๕๐ วงเครื่องสาย…เลอเกียรติ

11 กรกฎาคม 2009 หมวดหมู่ ฟังเพลง โดย xxa

บรรเลง ณ เรือนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552