Tag: พญาครวญ

หอแสดงดนตรีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แหล่งชุมนุมใหม่ของนักฟังเพลง

28 พฤษภาคม 2011 หมวดหมู่ บันทึก, ฟังเพลง โดย TLE

๒๐ พฤษภาคม วงเครื่องสายไทยเครื่องเดี่ยว สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ณ หอแสดงดนตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย