Tag: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประกวดดนตรีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2555

20 พฤศจิกายน 2012 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน ฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ 12 และประกวดดนตรีไทยระดับประถมศึกษาชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555

การประกวดดนตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2552

19 พฤศจิกายน 2009 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

สาขาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประกวดดนตรีไทย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2552