Tag: มหาวิทยาลัยนเรศวร

การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓

10 กุมภาพันธ์ 2011 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชอเชิญเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓