Tag: มหาวิทยาลัยมหิดล

คอนเสิร์ตเสียงอุษาคเนย์ (SEA MUSIC) ครั้งที่ ๒

14 กันยายน 2011 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

เชิญชม คอนเสิร์ต “เสียงอุษาคเนย์” ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ กันยายน ๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คอนเสิร์ตเสียงอุษาคเนย์ (SEA MUSIC) ครั้งที่ ๑

10 สิงหาคม 2011 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

ครั้งแรกในประเทศไทยกับการแสดงดนตรีไทยเพื่อการฟัง ๑๔ สิงหาคม ๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วงเครื่องสาย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

10 สิงหาคม 2011 หมวดหมู่ ฟังเพลง โดย xxa

วงเครื่องสาย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรเลง ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีฯ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2553

31 สิงหาคม 2010 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเวทีเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีฯ ครั้งที่ 14 รับสมัครเยาวชนระดับประถม-อุดมศึกษา (อายุไม่เกิน 25 ปี) ขับร้องหรือเล่นเครื่องดนตรีทุกชนิดที่ไม่ใช้ไฟฟ้า

รายการ ประดิษฐไพเราะ ครั้งที่ ๑

24 กรกฎาคม 2010 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

แขนงวิชาดนตรีไทยไทยและดนตรีตะวันออก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชมการแสดงดนตรีไทย รายการ ประดิษฐไพเราะ ครั้งที่ ๑

เทศกาลดนตรีไทย ครั้งที่ ๑๑ ดุริยรส : รู้ถ้วน กระบวนซอ

11 กรกฎาคม 2010 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ซีคอนสแควร์) จัดงานเทศกาลดนตรีไทย ครั้งที่ ๑๑ ดุริยรส : รู้ถ้วน กระบวนซอ

ขอเชิญร่วมงานเทศกาลดนตรีไทย “ดุริยรส”

15 กรกฎาคม 2009 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

ขอเชิญร่วมงานเทศกาลดนตรีไทย “ดุริยรส” พูดคุยเรื่องขิม ๆ ชมภาพยนตร์เก่า และการแสดงดนตรีไทยจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ศาลายา และเสรีเซ็นเตอร์