Tag: วัดส้มเกลี้ยง

วีดีโอในงานไหว้ครูบ้านพาทยรัตน์ปี 2551

24 เมษายน 2010 หมวดหมู่ บันทึก, ฟังเพลง โดย xxa

วีดีโอในการบรรเลงถวายมือ งานไหว้ครูบ้านพาทยรัตน์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 ณ วัดบำรุงธรรม