Tag: สำนักการสังคีต

พิธีสวดอภิธรรมศพอาจารย์ณัฐวิภา มูลธรรมเกณฑ์ วันที่ 1 มิ.ย. 2553

3 มิถุนายน 2010 หมวดหมู่ บันทึก, ฟังเพลง โดย xxa

รูปภาพและเสียงเพลงในพิธีสวดอภิธรรมศพอาจารย์ณัฐวิภา มูลธรรมเกณฑ์ วันที่ 1 มิ.ย. 2553

วีดีโอในงานไหว้ครูบ้านพาทยรัตน์ปี 2551

24 เมษายน 2010 หมวดหมู่ บันทึก, ฟังเพลง โดย xxa

วีดีโอในการบรรเลงถวายมือ งานไหว้ครูบ้านพาทยรัตน์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 ณ วัดบำรุงธรรม