Tag: หนังสือ

เอื้อ ฉัตรเฉลิม ช่างจะเข้แห่งเมืองชล

8 พฤษภาคม 2010 หมวดหมู่ บทความ โดย xxa

บทสัมภาษณ์ครูเอื้อ ฉัตรเฉลิม คอลัมน์เครื่องดนตรี วารสารเพลงดนตรี ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน 2538

ดนตรีดีๆ ไม่มีกระได

1 มีนาคม 2010 หมวดหมู่ บทความ โดย TLE

แนะนำหนังสือดนตรี “ดนตรีดีๆ ไม่มีกะได” โดยบัณฑิต อึ้งรังสี และจุมพฏ สายหยุด

ลำนำแห่งสยาม

23 พฤศจิกายน 2009 หมวดหมู่ บทความ โดย TLE

คุณค่าแผ่นเสียงเก่ากับประวัติศาสตร์ดนตรีในเมืองไทย

จากประสบการณ์ครูดนตรี หนังสือดีที่คนดนตรีควรอ่าน

13 ตุลาคม 2009 หมวดหมู่ บทความ โดย TLE

การจะดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จสูงสุดของแต่ละคนที่ตั้งไว้ แท้จริงแล้วไม่ต้องคิดให้สลับซับซ้อนหรือใช้ชีวิตให้ยุ่งยากมากเรื่องอะไร เพียงแค่วางแผนอย่างรอบคอบ คิดให้เป็นขั้นตอน และให้ความสำคัญกับทุกย่างก้าวของจังหวะชีวิต

คิดถึงครู

4 สิงหาคม 2009 หมวดหมู่ บทความ โดย TLE

อ่านดนตรีผ่านหนังสือ หมวดหมู่ใหม่ที่จะมาแนะนำเรื่องราวทางดนตรีที่อยู่ในหนังสือต่าง ๆ เล่มแรกที่จะมาแนะนำกันในวันนี้คือ คิดถึงครู โดยจักรพันธุ์ โปษยกฤต เป็นการบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ระหว่างครูกับศิษย์