Tag: อโศกสังคีต

การประกวดดนตรีไทยอโศกสังคีต ปี 2553

9 กรกฎาคม 2010 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

การประกวดดนตรีไทยอโศกสังคีต ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ฉลอง 90 ปี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ประกวดดนตรีไทย อโศกสังคีต ครั้งที่ 2

14 สิงหาคม 2009 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จะจัดให้มีการประกวดบรรเลงดนตรีไทย อโศกสังคีต ครั้งที่ 2 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2552