ข่าว

การประกวดดนตรีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2555

20 พฤศจิกายน 2012 xxa

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน ฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ 12 และประกวดดนตรีไทยระดับประถมศึกษาชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555

คอนเสิร์ตเสียงอุษาคเนย์ (SEA MUSIC) ครั้งที่ ๓

15 ตุลาคม 2011 xxa

แฟนเพลงดนตรีไทยและดนตรีไทยร่วมสมัยไม่ควรพลาด คอนเสิร์ต “เสียงอุษาคเนย์” ครั้งที่ ๓ ที่รวมเหล่าพลพรรคนักดนตรีมืออาชีพมาสำแดงฝีมืออย่างคับคั่ง

คอนเสิร์ตเสียงอุษาคเนย์ (SEA MUSIC) ครั้งที่ ๒

14 กันยายน 2011 xxa

เชิญชม คอนเสิร์ต “เสียงอุษาคเนย์” ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ กันยายน ๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คอนเสิร์ตเสียงอุษาคเนย์ (SEA MUSIC) ครั้งที่ ๑

10 สิงหาคม 2011 xxa

ครั้งแรกในประเทศไทยกับการแสดงดนตรีไทยเพื่อการฟัง ๑๔ สิงหาคม ๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บันทึก

หอแสดงดนตรีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แหล่งชุมนุมใหม่ของนักฟังเพลง

28 พฤษภาคม 2011 TLE

๒๐ พฤษภาคม วงเครื่องสายไทยเครื่องเดี่ยว สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ณ หอแสดงดนตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิธีสวดอภิธรรมศพอาจารย์ณัฐวิภา มูลธรรมเกณฑ์ วันที่ 1 มิ.ย. 2553

3 มิถุนายน 2010 xxa

รูปภาพและเสียงเพลงในพิธีสวดอภิธรรมศพอาจารย์ณัฐวิภา มูลธรรมเกณฑ์ วันที่ 1 มิ.ย. 2553

พิธีรดน้ำและสวดอภิธรรมศพอาจารย์ณัฐวิภา มูลธรรมเกณฑ์

31 พฤษภาคม 2010 TLE

พิธีรดน้ำและสวดอภิธรรมศพอาจารย์ณัฐวิภา มูลธรรมเกณฑ์ ณ ศาลา 10 วัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2553

บทความ

การเดินทางจากอดีต ของวงปี่พาทย์บ้านใหม่หางกระเบน (พาทยรัตน์) (๒)

23 กรกฎาคม 2013 TLE

บ้านตระกูลเกิดผล เลขที่ ๕๗ หมู่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ฯ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานที่ตั้งติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ปลูกสร้างบนเนื้อที่ ๕ ไร่ (นายวน เกิดผล เป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์) ซึ่งเป็นทั้งสถานที่พักอาศัยของครอบครัวตระกูลเกิดผลและเป็นสถานที่ตั้งของวงปี่พาทย์บ้านใหม่ฯ

การเดินทางจากอดีต ของวงปี่พาทย์บ้านใหม่หางกระเบน (พาทยรัตน์) (๑)

2 กรกฎาคม 2013 TLE

ความสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากเศษอิฐกากปูนร่องรอยเมืองเก่า ทั้งสถูปเจดีย์ กำแพงเมือง พระพุทธรูป ฯลฯ ที่ทำให้ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้เป็น “มรดกโลก” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังเป็นศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ที่ทรงคุณค่า